Superieur produceren voorkomt verhuis bedrijven

(tijd) - Zes Vlaamse productiebedrijven laten de andere bedrijven zien hoe zij zich dankzij de ontwikkeling van superieure productietechnieken staande houden in de bikkelharde internationale concurrentiestrijd. Bombardier, Glaverbel, Janssen Pharma, New Holland Tractor, Philips en Sabca doen dat omdat zij vinden dat de continue verbetering van hun bedrijfsprocessen ook kan toegepast worden in andere bedrijven.

De ontwikkeling van superieure productietechnieken, in de vaktaal 'world class manufacturing' (WCM), wordt in Vlaanderen actief toegepast. De zes bedrijven die hun kennis via een seminarie, een discussieforum wcmiv.be en bedrijfsbezoeken willen delen met andere productiebedrijven, haalden de mosterd niet bij de internationale groep, waartoe ze behoren. Zij ontwikkelden zelf de nodige WCM-technieken waardoor ze niet alleen de concurrentiestrijd aankunnen met hun branchegenoten maar ook met de andere productievestigingen in de eigen groep.

'Innovatie is de drijvende kracht', zegt Johan Weyns, operations manager van de afdeling hogedrukontladingsbuizen bij Philips Lighting in Turnhout. Innovatie is enkel innovatie zolang men nog echt wendbaar is. Zodra het nieuwe product in de markt is gezet, daalt de wendbaarheid. Daarom is het van groot belang dat de productieafdeling van meetaf zeer geïnteresseerd is in innovatie'.

Philips Lighting heeft ook een fabriek in China. Het is dus opletten geblazen voor Turnhout. 'Zodra er geen innovatie meer is, komt onze strategie in gevaar en creëert de groep ruimte voor een verhuis van de productie. Om geen lijdend voorwerp te worden, moet men zijn strategie zelf beheren', zegt Johan Weyns. Bij Philips Lighting werken 2.500 mensen en de omzet verdubbelde in waarde de jongste vier jaar dankzij deze innovatiestrategie.

De toepassing van productietechnieken, zoals de 'design for Six Sigma' (DFSS) wordt gekoppeld aan de levenscyclus van het product. Het productieproces wordt zo ontworpen dat het product sneller op de markt kan worden gebracht. Dat laat toe om veel vroeger in de levenscyclus van het product te beginnen te werken tegen lagere kosten. De kwaliteit wordt reeds gewaarborgd in de ontwikkelingsfase van het product zodat de inbouwfase van nieuwe innovaties veel korter van duur wordt.

De succesvolle toepassing van WCM-technieken steunt op drie pijlers, zegt WCM-specialist François Stuyts. Het bedrijfsbeleid moet een scherpe visie hebben, een goede structuur bouwen en grote aandacht schenken aan de opleiding en begeleiding van de betrokken werknemers. Dat blijkt ook bij de andere vijf bedrijven. Bombardier zette een continu verbeteringsproces op dat zich ondermeer toespitst op teamwerk, kleinere productiereeksen die een soepele aanpassing aan de vraag toelaten, en belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI). Glasproducent Glaverbel versterkte met het RAPP-programma (respect, aandacht, passie en plezier) de betrokkenheid van de werknemers bij hun werk als een bindmiddel en stimulans bij veranderingsprocessen. Janssen Pharma werkt sinds vijf jaar een strategie uit om optimaal te produceren door flexibiliteit (lean manufacturing). Sabca past deze techniek toe om te overleven op de zeer concurrentiële markt van vliegtuig- en raketonderdelen. Tractorbouwer New Holland (CNH) tracht zijn bedrijfsprocessen voortdurend te verbeteren door de benuttingsgraad van de productiemachines te verhogen. De methode van algemene machine-efficiëntie (OEE) geeft een duidelijk beeld van de aard en de grootte van de verliezen en het effect van de getroffen maatregelen om ze te keren. KB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud