Uitstel tot 1 oktober 2005 voor aanpassing vennootschapsstatuten

(tijd) - De vennootschappen krijgen uitstel tot 1 oktober 2005 om hun vennootschapsstatuten aan te passen aan de gecoördineerde vennootschappenwet van 7 mei 1999. Dat heeft de kamercommissie voor Handels- en Financieel Recht beslist.

Vrijdag 6 februari was normaal de laatste dag dat men de zaak in orde kon brengen. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vroeg vorige maand uitstel tot 1 januari 2005, maar de federale minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), vond dat dat niet mogelijk was.

Het kamerlid Geert Bourgeois (N-VA) diende vorige week een wetsvoorstel in om de vervaldag uit te stellen. Ongeveer de helft van de vennootschappen zou nog niet in orde zijn met de aanpassing. Het uitstel maakt een spreiding van het werk mogelijk. De notarissen zullen vanaf 1 juli de vennootschapsakten zelf kunnen ingeven in de Kruispuntbank Ondernemingen. Vanaf 1 januari 2005 zal ook een gegevensbank met de gecoördineerde statuten van alle Belgische vennootschappen beschikbaar zijn. Het uitstel zal de kwaliteit van deze gegevensbank bevorderen.

Er komt een openbare gegevensbank waarin de gecoördineerde statuten van alle Belgische vennootschappen worden opgenomen. Die gegevensbank, die op 1 januari 2005 operationeel moet zijn, is een voorstel van de staatssecretaris voor de Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne.

Het voorstel om de gegevensbank op te richten, vormde voor de notarissen net de aanleiding om voor uitstel van de vervaldag van 6 februari te pleiten. Het uitstel zou de vennootschappen meer tijd geven hun vennootschapsstatuten optimaal te corrigeren en te stroomlijnen en zo de kwaliteit van de gegevensbank te verbeteren.

Ook de recente problemen met de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) en de problemen die de griffies bij de handelsrechtbanken ondervinden om de vennootschapsakten tijdig in te brengen in de KBO maken uitstel nodig. De computerverbinding tussen de griffies en de KBO is erg bedrijfsonzeker en zorgt voor vertraging. Bovendien zijn veel vennootschappen erg laat met hun statutenaanpassing en kampen de notariskantoren en de griffies sinds december met flessenhalzen bij de verwerking van de akten.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud