Uitvoering ondernemingsconferentie loopt vertraging op

(tijd) - De uitvoering van de Vlaamse ondernemingsconferentie loopt vertraging op. Meer dan een vijfde van de beloofde maatregelen zit niet op schema. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om gevoelige dossiers als de kinderopvangcheques, een startersloon voor beginnende ondernemers en de eindtermen ondernemingszin in het onderwijs.

De Vlaamse regering maakte vrijdag bekend dat ze volgend jaar nog geen startersloon geeft aan beginnende ondernemers. Ze verstrekt in 2005 evenmin dienstencheques voor meer flexibele kinderopvang. De talentenbank, een steun bij het oprichten van een bedrijf, zal volgend jaar niet werken. Het gaat om drie maatregelen die de vorige, paarsgroene, Vlaamse regering eind vorig jaar nam op de Ondernemingsconferentie.

Het zijn niet de enige besluiten van de vorige Vlaamse regering die vertraging oplopen. Dat blijkt uit het scorebord dat paarsgroen voor de conferentie installeerde.

Op de website www.ondernemingsconferentie.be is te zien in welke mate een beslissing op schema van uitvoering zit.

Van de 57 maatregelen die op het scorebord genoteerd staan, hebben er 13 vertraging opgelopen. Van 15 maatregelen zit de realisatie op schema. Negentwintig andere voorstellen zijn al in uitvoering.

Een voorbeeld van een dossier met vertraging is de Vriendenlening. Via die lening wenst de Vlaamse regering particulieren die leningen toekennen aan beginnende ondernemers te laten genieten van een fiscaal gunstregime. De timing van deze belofte werd 'aangepast aan de realiteit'. Ook de fiscale steun voor wie brownfields ontwikkelt als bedrijventerrein laat nog even op zich wachten. Brownfields zijn braakliggende of onderbenutte terreinen die mogelijk verontreinigd zijn.

Paarsgroen gaf de Ondernemingsconferentie een budget van 100 miljoen euro mee. De regering-Leterme heeft voor volgend jaar nog eens 42 miljoen euro extra uitgetrokken. Uit de begroting voor 2005 blijkt echter dat de Vlaamse regering in het economisch beleid vooral de nadruk legt op innovatie en op de begeleiding van werklozen. Fiscale gunstregimes zoals de Vriendenlening en de steun voor brownfields moeten alvast een jaartje wachten.

Toch verklaart de budgettaire krapte niet alle vertragingen. Het begrip 'Ondernemingszin' in de eindtermen van het onderwijs invoeren, gaat bijvoorbeeld moeilijker dan verwacht. Eerst liet de Vlaamse Onderwijsraad VLOR er zich negatief over uit. Het Vlaams regeerakkoord van de ploeg-Leterme vormt een tweede obstakel. Het stelt dat het totaal aantal eindtermen mogelijk moet dalen. IdV/BH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud