Uitvoering ondernemingsconferentie te volgen op internet

(tijd) - Wie wil controleren in welke mate de Vlaamse regering de beslissingen uitvoert die ze nam op de Ondernemingsconferentie, kan terecht op de website www.ondernemingsconferentie.be. De Vlaamse minister-president, Bart Somers (VLD), wil zo het vertrouwen van de burger en de sociale partners winnen.

Op ondernemingsconferentie.be staan de besluiten van de vergadering over zes domeinen gespreid: administratieve vereenvoudiging, economie-ondernemen, werkgelegenheid, innovatie, onderwijs en energie. De website geeft voor iedere maatregel een korte uitleg over de inhoud, toont wat gepland was en wat effectief gerealiseerd is. Ook de coördinaten van de kabinetsmedewerkers die met het dossier bezig zijn, zijn op de site te vinden.

Als alles volgens schema verloopt, staat er bij de maatregel een lachend gezichtje. Als de uitvoering trager dan gepland vordert, kijkt het gezichtje triest.

Volgens Somers is het scorebord een 'voorbeeld van hoe de overheid zou moeten functioneren'. De Vlaamse minister-president stelt dat tegen de verkiezingen van 13 juni 78 procent van de beslissingen in het kader van de Ondernemingsconferentie door de Vlaamse regering zijn goedgekeurd. Daarvan moeten er tegen de verkiezingen 50 procent in uitvoering zijn. Tegen eind dit jaar moet 88 procent van de maatregelen in uitvoering zijn.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud