Vanaf juli fors hogere uitkering voor failliete zelfstandigen

De regering-Verhofstadt neemt aan het einde van de legislatuur nog maatregelen tegen armoede bij zelfstandigen. Ze verhoogt de uitkering die zelfstandigen kunnen krijgen na een faillissement.

(tijd) Die zullen ook langer aanspraak kunnen maken op die uitkering. De nieuwe regels staan in het ontwerp van programmawet, dat het parlement nog voor de verkiezingen van 10 juni zal goedkeuren. Op 1 juli zou de maatregel al van kracht zijn.

Zelfstandigen kunnen na een faillissement onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal zes maanden van een uitkering genieten. Dat is geregeld in een Koninklijk Besluit van november 1996. De federale regering verdubbelt de maximumtermijn tot twaalf maanden.

De regering verhoogt ook het bedrag van de uitkering. Naargelang het aantal personen dat de zelfstandige ten laste heeft, gaat het nu over 888 of 592 euro tijdens de eerste twee maanden en 740 of 444 euro tijdens de laatste vier maanden. Dat bedrag wordt verhoogd tot hetzelfde bedrag als dat van het minimumpensioen voor zelfstandigen.

Rekening houdend met de verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen sinds 1 april en nog eens op 1 december dit jaar, wordt de uitkering vanaf 1 juli verhoogd tot 1.005 of 754 euro en vanaf december tot 1.040 of 782 euro, afhankelijk van het feit of de zelfstandige een gezin heeft of alleenstaand is.

Uitsluiting

Vorige week vroeg Unizo nog aandacht voor de armoede bij zelfstandigen. Volgens de zelfstandigenorganisatie kampt 10 procent van de zelfstandigen in België met armoede, terwijl dat bij de werknemers slechts 3 procent is. De cijfers zijn gebaseerd op het Nationaal Plan Sociale Uitsluiting van 2005.

'Het grote verschil ligt in de risico's die verbonden zijn aan een eigen onderneming en aan de nogal zwakke sociale zekerheid voor zelfstandigen', luidt het.

De belangrijkste oorzaken voor de armoede bij zelfstandigen zijn onverwachte gezondheidsproblemen, echtscheidingen, maar vooral faillissementen.

Unizo pleit voor een sociale zekerheid voor zelfstandigen die gelijkwaardig is aan die voor werknemers.

LB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud