Vandenbroucke wil praten over soepeler arbeidsmarkt

(tijd) - Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Werk, verruimt het debat over het loopbaaneinde. Hij is bereid ook te praten over meer soepelheid op de arbeidsmarkt. Hij zet zich wel af tegen lineaire maatregelen, en pleit voor keuzemogelijkheden. Hij noemt de komende zes maanden 'cruciaal voor de toekomst van ons sociaal model'.

Frank Vandenbroucke deed zijn uitspraken zondag in het VRT-programma 'De Zevende Dag.' De minister trad er in debat met onder meer Xavier Verboven, intergewestelijke secretaris van het Vlaams ABVV, en Pieter Timmermans, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het VBO drong eerder aan op een debat over een meer soepele arbeidsmarkt. 'Ik neem dit voorstel met twee handen aan', repliceerde minister Vandenbroucke. 'Ik wil het komende debat over het loopbaaneinde uitbreiden met een gesprek over een soepeler arbeidsmarkt. We moeten dit debat hebben, want de Belgische arbeidsmarkt is veel te conservatief.'

Vandenbroucke liet wel weten niet te geloven in lineaire maatregelen, zoals een 40-urige werkweek voor iedereen. 'Zulke maatregelen werken niet. Je kan niet aan iedereen hetzelfde pilletje geven. Ik ben er voorstander van om de mensen meer keuzemogelijkheden te geven. Mensen die meer uren willen werken, moeten dat kunnen. Maar ouders wier kinderen ziek worden, moeten eveneens makkelijker ouderschapsverlof kunnen nemen.' Vandenbroucke zei evenmin te geloven in een lineaire veralgemening van het akkoord in de bouwsector over de overuren. 'Dat moet sector per sector bekeken worden.'

Vandenbroucke beklemtoonde nog dat er op alle vlakken soepelheid moet komen. 'Ook op het vlak van kennis. We moeten af van het diplomafetisjisme en moeten verworven vaardigheden valoriseren.'

Timmermans was het eens met de keuzebenadering van de minister. Maar dan moet er volgens hem ook korte metten worden gemaakt met bestaande lineaire rechten zoals het ouderschapsverlof. 'Er moet een evenwicht komen in de flexibiliteit', stelde hij. Hij herhaalde dat er geen 36 oplossingen zijn om het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven te verbeteren. 'Ofwel moeten de lasten omlaag, ofwel moeten de lonen matigen, ofwel moeten we langer en flexibeler werken.'

Timmermans pleitte ervoor in de komende zes maanden een visie uit te werken over hoe de arbeidsmarkt er tegen 2010, wanneer de vergrijzing toeslaat, moet uitzien. Minister Vandenbroucke antwoordde dat hij al zes maanden geleden dat debat aankondigde. 'In juni beginnen we aan het debat over het loopbaaneinde en de soepeler arbeidsmarkt. De komende zes maanden worden cruciaal voor de toekomst van ons sociaal model.'

21399246

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud