VBO lanceert oproep tot meer diversiteit in bedrijfsleven

(tijd) - De Belgische bedrijven moeten meer moeite doen om allochtonen tewerk te stellen. Dat zegt Jean-Claude Daoust, de voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Daoust verzet zich wel tegen eenzijdige overheidsmaatregelen, zoals anonieme sollicitaties of quota voor allochtonen.

Jean-Claude Daoust, de voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (foto: belga)

Het VBO lanceerde de campagne 'Meer diversiteit loont'. VBO-voorzitter Daoust riep het Belgische bedrijfsleven op niet te discrimineren bij het aantrekken van personeel. 'Selecteer je werknemers op basis van hun kwalificaties, bekwaamheden en talenten', zei hij, 'niet op basis van hun geslacht, etnische afkomst, godsdienst of leeftijd.'

Volgens Daoust zijn diversiteit en multiculturalisme een verrijking, zowel voor de samenleving als voor het bedrijfsleven. 'Een beleid dat op diversiteit is gericht kan een positieve impact hebben op de kwaliteit van de producten en diensten van een bedrijf. Diversiteit is trouwens een motor van economische groei en kan ook een factor zijn van sociale dynamiek.'

De VBO-voorzitter wees op de hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen. 'Nochtans is het vinden van een job een cruciale stap naar maatschappelijke integratie.' Volgens Daoust heeft het bedrijfsleven daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 'Bedrijven moeten positieve acties voeren om de tewerkstellingsproblemen bij bepaalde groepen weg te werken.'

De oproep kwam twee dagen nadat het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding aangekondigd had naar de rechter te stappen in de zaak van het kantelpoortenbedrijf Feryn. Dat bedrijf zou blijven weigeren allochtonen aan te werven.

Daoust: 'Ik ken niet alle details van de zaak maar ik denk dat het bedrijf onvoldoende moeite heeft gedaan. Ik betwijfel of Feryn een goede keuze heeft gemaakt.' Toch benadrukte Daoust dat hij tegen een eenzijdig overheidsingrijpen is. 'Ik wil in de eerste plaats sensibiliseren', zei hij. 'Eenzijdige overheidsmaatregelen dreigen enkel contraproductief te werken.' Daoust verwees onder meer naar het idee van anonieme sollicitaties. 'Dat zal niet werken. Als de werkgever van slechte wil is, zal de discriminatie gewoon in een latere fase gebeuren, bijvoorbeeld bij het gesprek.'

De Belgische bedrijfsleiders zien ook geen heil in positieve discriminatie van allochtonen. Zij geven de voorkeur aan positieve actie. Herman Nijns van het uitzendbedrijf Randstad: 'Wie werk vindt via positieve discriminatie, krijgt zelden respect van de collega's. Positieve acties daarentegen leggen de nadruk op de bekwaamheden van werknemers.'

Nijns was een van de zes bedrijfsleiders die Daoust had verzameld om te getuigen over het diversiteitsbeleid in hun bedrijf. Het ging om Colruyt, Volvo, Besix, Janssen Pharmaceutica, Randstad en TNT Express Worldwide. Zij benadrukten vooral het belang van respect en pleitten voor een vrijwillige aanpak, zonder al te veel bemoeienissen van de overheid.

De minister van Gelijke Kansen, Christian Dupont (PS), juichte het VBO-initiatief toe. Hij plant overleg voor de invoering van een 'diversiteitslabel' in alle Belgische bedrijven. Volgens de minister mag het diversiteitsbeleid niet beperkt blijven tot dwingende maatregelen. 'Er moeten ook positieve en sensibiliserende acties komen', liet Dupont weten.

Ook VLD-voorzitter Bart Somers reageerde positief op de campagne. 'De hoge werkloosheid bij allochtonen is een belangrijk maatschappelijk probleem', zei Somers. 'We kunnen dat alleen maar oplossen als iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid. Met zijn oproep toont het VBO aan dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid willen opnemen.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud