Vergoeding zelfstandigen bij werken blijft uit

(tijd) - Zelfstandigen wachten nog steeds op een vergoeding bij hinder door openbare werkzaamheden. De discussie sleept al bijna een jaar aan. De liberalen dringen aan op een oplossing, de socialisten houden echter de boot af, schrijft De Tijd. De sp.a is veeleer geneigd zelfstandigen uitstel van betaling te verlenen in plaats van een vergoeding. De federale regering zoekt nu een oplossing.

In juni vorig jaar keurde de senaatscommissie-Financiën enkele amendementen goed op het wetsvoorstel van Jean-Marie Dedecker (VLD), dat een vergoeding geeft aan zelfstandigen die hinder ondervinden door openbare werkzaamheden. De teksten werden goedgekeurd met een wisselmeerderheid: CD&V, het VB en het cdH stemden mee met de liberalen. De socialisten onthielden zich. Over het wetsvoorstel zelf werd niet gestemd.

Omdat er in de meerderheid geen akkoord was over het wetsvoorstel, werd het over de verkiezingen van 13 juni getild. In september kondigde de federale minister van Middenstand, Sabine Laruelle (MR), aan dat ze het dossier naar zich toetrok. In samenspraak met Dedecker paste ze het wetsvoorstel aan.

Het wetsvoorstel-Dedecker geeft zelfstandigen een vergoeding van 53 euro per dag als zij door wegwerkzaamheden nagenoeg onbereikbaar zijn. Ook moeten zij voor die periode geen sociale bijdragen betalen. De vergoeding zou worden betaald met de opbrengst van boetes die aannemers of andere betrokkenen bij een project moeten betalen wanneer ze afspraken niet nakomen of deadlines overschrijden.

Het nieuwe voorstel geeft enkel een vergoeding aan zelfstandigen die hun winkel moeten sluiten. De vrijstelling van sociale bijdragen werd geschrapt, omdat zelfstandigen al de mogelijkheid hebben een vrijstelling te vragen. Het geld zou komen van instanties die openbare werkzaamheden uitvoeren. Zo zouden aannemers bijvoorbeeld een percentage van hun werk moeten storten in een fonds.

Vorige week agendeerde Dedecker zijn bijgestuurde voorstel opnieuw in de senaatscommissie Financiën. Het werd echter van de agenda gehaald. De regering moet eerst een consensus bereiken. Vorige week kwamen vertegenwoordigers van de bevoegde kabinetten samen om tot een oplossing te komen.

Volgens de VLD sputtert voornamelijk de PS tegen. De Franstalige socialisten staan naar verluidt niet te springen om een compensatie te verlenen aan getroffen zelfstandigen. Maar ook de Vlaamse socialisten twijfelen. Myriam Van Lerberghe, de sp.a-fractieleider in de Senaat: 'We verkiezen een regeling op regionaal niveau. Als er toch een initiatief genomen moet worden, is de sp.a voorstander van een uitstel van betaling voor de handelaars in plaats van een vergoeding.'

Over twee weken staat het wetsvoorstel opnieuw op de agenda van de senaatscommissie.

Kris Baetens van de studiedienst van Unizo heeft de indruk dat het dossier geblokkeerd zit op federaal niveau. 'Daarom richten we onze pijlen op het Vlaamse niveau. De socialisten zijn wel geneigd in Vlaanderen een regeling te treffen. Op federaal niveau lijkt een oplossing moeilijk', zegt hij.

In de Vlaamse regering wordt al een tijd gewerkt aan een regeling voor zelfstandigen die getroffen worden door werkzaamheden.

In september vorig jaar kondigde de Vlaamse minister van Economie, Fientje Moerman (VLD), dat aan toen zij een bezoek bracht aan de Antwerpse Leien, die heraangelegd worden. Er is een decreet op komst om handelaars en ondernemingen die last hebben van grote openbare werkzaamheden, aan een overbruggingskrediet te helpen. Volgens de woordvoerster van Moerman wordt het ontwerpdecreet door de ministerraad volgende week of begin maart goedgekeurd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud