Advertentie
Advertentie

Versnippering torpedeert integratiebeleid

De positie van allochtonen op de arbeidsmarkt is in weinig landen zo slecht als in België. De kloof met de autochtonen blijft ook bestaan voor hooggeschoolden en mensen van de tweede generatie. Nochtans is er geen gebrek aan diversiteitsinitiatieven. Maar door hun versnipperd karakter hebben die slechts een beperkt effect.