Vertrouwen in Europese economie zakt naar dieptepunt

Uit opinieonderzoek in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat het vertrouwen in de economie van de Europese Unie sinds 1993 nooit zo laag lag.

(tijd) - In de kleinere eurozone heerste in 2001 nog minder vertrouwen. De twee indicatoren dalen sinds begin vorig jaar. Begin dit jaar gingen ze door het langjarige gemiddelde.

Meer gedetailleerd daalt het vertrouwen in de industrie, in de dienstensector en in de bouw. Bij de consumenten bleef het vertrouwen hangen op het niveau van augustus, en bij de kleinhandel was er een kleine verbetering. De ondernemers wijzen vooral op tegenvallende orderboekjes.

De werkgevers in de industrie zijn, anders dan in de dienstensectoren, minder optimistisch over de jobcreatie. De consumenten vrezen voor stijgende werkloosheid.

Veel managers verwachten een daling van hun verkoopprijzen. Ook de prijzen voor de consument zouden de komende twaalf maanden dalen.

Opgedeeld naar lidstaten stijgt het vertrouwen licht in Italië en Frankrijk. De andere grote landen, vooral Nederland en Groot-Brittannië, kennen meer pessimisme. Ook Spanje en Duitsland vallen terug.

De enquêtes werden hoofdzakelijk afgenomen in de eerste helft van september, en houden dus geen rekening met het recente crisisgevoel.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud