VOKA en OVB richten bemiddelingsdienst voor bedrijven op

(belga) - VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en de Orde van Vlaamse Balies OVB slaan de handen in elkaar voor een bemiddelingsdienst voor ondernemingen: VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage. Bemiddeling in handelszaken zit in ons land absoluut in de lift, als alternatief voor de gerechtelijke achterstand, zeggen OVB en VOKA.

Bij een bemiddelingsprocedure richten twee bedrijven die in de clinch zijn gegaan, zich tot VOBA. Die stelt een erkend bemiddelaar aan. Die probeert de partijen tot een akkoord te brengen en zet het op papier. VOBA komt in dat proces eigenlijk niet meer tussen, maar gaat na of alles naar wens verloopt en of er een bevredigend akkoord wordt bereikt. De bemiddelaars worden betaald volgens een indicatieve tabel van basistarieven. De prijs van vele, meer gespecialiseerde, bemiddelaars zal daar echter boven liggen.

'Het voordeel van bemiddeling is dat de zaken snel kunnen gaan en iedereen 'on speaking terms' blijft. Na een geslaagde bemiddeling kan iedereen weer met elkaar zaken doen', zegt Jo Stevens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies. 'Er worden geen diepe wonden geslagen, zoals voor de rechtbank.'

Door de wet op de bemiddeling, die vorig jaar werd goedgekeurd, kreeg de OVB de tijdelijke bevoegdheid om bemiddelaars wettelijk te erkennen. Een erkend bemiddelaar moet een opleiding van zeven dagen volgen en aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Zo is hij onafhankelijk van de partijen tussen wie hij bemiddelt en moet hij hen absolute geheimhouding garanderen. OVB heeft intussen aan zo'n 350 advocaten een voorlopige erkenning van bemiddelaar verleend. Een twaalftal heeft zich reeds opgegeven om voor VOBA als bemiddelaar in geschillen tussen ondernemingen in handels- en burgerlijke zaken op te treden. Maar dat aantal zal snel oplopen, denkt de organisatie.

In Brussel is al een tijd het Brussels Business Mediation Centre (BBMC) actief op het vlak van bemiddeling. Dat is een initiatief van de Kamer van Handel en Nijverheid in Brussel en de beide, Frans- en Nederlandstalige, Brusselse Balies. Het BBMC organiseert ook in opdracht van de OVB de opleidingen tot bemiddelaar. VOBA is eigenlijk een vergroting van een gelijkaardig initiatief dat al een vijftiental jaar in Antwerpen bestond, AKABA. Dat initiatief wordt nu opgeslorpt in VOBA.

In het bedrijfsleven is er veel nood aan bemiddeling, blijkt uit een snelle enquête van VOKA bij Vlaamse bedrijven (245 respondenten), vooral als alternatief voor de gerechtelijke achterstand. Bijna zeven op tien ondernemers is voor een burgerlijk en/of handelsgeschil al naar de rechtbank getrokken. 58,2 procent was ontevreden over het verloop van de procedure. 84,6 procent van de ondervraagden vindt dat de procedure veel te lang aansleept. Een ander pijnpunt is de hoge proceskost. Een grote meerderheid van de respondenten weet niet hoe alternatieve geschillenbeslechting werkt.

OVB is het daarmee eens. 'De achterstand bij de Raad van State is legendarisch in de hele wereld. Over die bij het hof van beroep van Brussel spreken we zelfs niet', zei voorzitter Jo Stevens van de OVB dinsdag. Het ligt voor de hand dat steeds meer conflicten buiten de rechtbank om worden beslecht. Dat gebeurt overigens ook steeds meer in familie- en sociale zaken.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud