'Voor het stakingsrecht maar tegen stakingen'

De stakingen van het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Zaventem en de NMBS-treinwachters hebben de discussie over de grenzen aan het stakingsrecht weer doen oplaaien.

Onder meer vanuit Open VLD en Unizo werd de jongste dagen gepleit voor een wettelijk initiatief dat vakbonden bijvoorbeeld steeds zou verplichten een minimale dienstverlening te respecteren.

Maar de expert Arbeidsrecht Othmar Vanachter is sceptisch over zo'n wettelijk initiatief. 'Vergelijk het met oorlogswetgeving. Wordt oorlog daar echt properder van? Ook een stakingswetgeving zal maar al te vaak met de voeten getreden worden.'

'Bovendien is het stakingsrecht nog altijd een fundamenteel recht. Enkel dictaturen, van links en rechts, proberen dat te verbieden. Ik ben dus een overtuigd voorstander van dat stakingsrecht, net als ik een even overtuigd tegenstander ben van de meeste stakingen. Doorgaans wordt geen van de twee partijen er beter van. Daarom moet je structuren opzetten die helpen om stakingen zoveel mogelijk te vermijden of toch zo snel mogelijk te beëindigen.'

Zeker in bedrijven met wilde stakingen is er volgens Vanachter iets mis met de arbeidsverhoudingen. 'Neem die actie in Zaventem. Niemand staakt voor een paar maaltijdcheques. Daar zat duidelijk iets fundamenteel fout.'

Sociaal bemiddelaars

In de privésector is het systeem van conflictbemiddeling vrij goed geregeld. 'Er zijn de sociaal bemiddelaars. Bijna ieder paritair comité heeft een permanent verzoeningsbureau. Maar bij de overheid bestaat niets gelijkaardigs. Waarom niet?'

In de privésector bestaat ook nog altijd een wet uit 1948 die het mogelijk maakt in noodgevallen personeel op te vorderen. Bij ziekenhuisstakingen wordt daar soms een beroep op gedaan. 'Die wet zou dringend gemoderniseerd moeten worden. Maar ook hier is voor de openbare sector gewoon niets geregeld.' Toch zullen systemen die op onderlinge afspraken tussen de sociale partners steunen, doorgaans beter functioneren dan wetten.

Minstens één vakbond is bereid tot zo'n zelfregulering als daarmee een wettelijke ingreep kan voorkomen worden. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck zei gisteren dat zijn organisatie, waar dat nodig is, bereid is om 'evenwichtige' afspraken te maken over een minimale dienstverlening. De socialistische ambtenarenbond ACOD zit op een andere lijn. 'Het grootste deel van onze afdelingen is daar principieel tegen. Het is een uitholling van het stakingsrecht', stelt ACOD-voorzitter Karel Stessens.

IB

Wordt het stakingswapen volgens u correct gebruikt? Geef uw mening in onze blog

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud