Voorstel aanvullend pensioen schakelt vrije beroepen en andere zelfstandigen gelijk

(belga) - Elke zelfstandige krijgt vanaf 1 januari 2004 toegang tot een 'fiscaal voordelig sociaal pensioenplan'. Die mogelijkheid gomt de ongelijkheid weg tussen de beoefenaars van een vrij beroep en de andere zelfstandigen. De eerste groep geniet vandaag al een gunstig systeem. De pensioeninstellingen moeten zelfstandigen minstens het gestorte kapitaal uitkeren en niet verhinderen van pensioeninstelling te verandereren. Dat staat in een wetsontwerp van de respectieve federale ministers van Pensioenen en Middenstand Frank Vandenbroucke en Rik Daems.

Er bestaan momenteel diverse formules waarbij zelfstandigen vrijwillig een extra pensioen kunnen opbouwen bovenop het wettelijk pensioen. De bestaande regeling benadeelt echter de zelfstandigen die geen vrij beroep (arts, apotheker, advocaat) uitoefenen. De bijdragen voor het aanvullend pensioen die fiscaal aftrekbaar zijn, liggen voor hen namelijk veel lager dan voor de beoefenaars van een vrij beroep. Zij biedt bovendien geen sociale bescherming, bijvoorbeeld bij ziekte.

In het voorstel van Vandenbroucke en Daems kan de zelfstandige vanaf 2004 voor het vrij aanvullend pensioen kiezen tussen de huidige, gewone pensioenovereenkomst en het fiscaal gunstig 'sociaal pensioenplan'. In beide plannen wordt de belasting op de pensioenen vanaf 2004 anders berekend, wat een voordeliger resultaat oplevert voor de kleine pensioenen.

Voorts schrijft het voorstel de pensioeninstellingen voor de zelfstandige te beschermen tegen het negatief rendement op de beurs. De aangeslotene krijgt bij zijn pensioen met andere woorden minstens zijn gestort kapitaal terug. Verder dienen de pensioeninstellingen hun leden jaarlijks te informeren over de evolutie van hun persoonlijke pensioenrekening en hen niet verhinderen van pensioeninstelling te veranderen.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) reageert gematigd positief op het voorstel. 'De regeling is een eerste stap en mag zeker geen alibi zijn voor lagere wettelijke pensioenen. Alle pensioenen voor zelfstandigen moeten 10 procent hoger zodat de uitkeringen worden opgetild naar het niveau van de loontrekkenden', meldt Unizo in een persbericht.

De pensioeninstellingen mogen zich volgens het wetsontwerp rechtstreeks tot de zelfstandigen richten en hoeven niet langer te werken via sociale verzekeringskassen. Zij kunnen ook alle pensioenplannen aanbieden.

De wettekst over deze nieuwe pensioenregeling is opgenomen in de programmawet die binnenkort in het parlement wordt behandeld. Bij goedkeuring gaat de wet van kracht op 1 januari 2004.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud