Vriendenlening in laatste rechte lijn

(belga) - De Vlaamse regering heeft principieel ingestemd met de Vriendenlening. Deze moedigt de particulieren fiscaal aan om financiële middelen ter beschikking te stellen van de startende ondernemers.

Minister-president Bart Somers zei dat het de bedoeling is de Vriendenlening op 1 april definitief goed te keuren. De Vlaamse regering gaf aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de opdracht de modaliteiten uit te werken en een ontwerpdecreet op te stellen.

De Vriendenlening is een van de maatregelen die tijdens de Ondernemingsconferentie werden genomen en het gebrek aan risicokapitaal dient op te vangen. Somers benadrukte dat het systeem in Nederland veel succes heeft.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud