Wanneer kiezen bedrijvengroepen voor btw-eenheid?

Alleen bedrijven die in België gevestigd zijn, kunnen deel uitmaken van een btw-eenheid. Die ondernemingen hebben de vrije keuze om tot de btw-eenheid toe te treden, behalve wanneer ze voor meer dan 50 procent gehouden worden door moederbedrijven.

(tijd) In dat geval worden de voorwaarden voor de oprichting van een btw-eenheid geacht vervuld te zijn.

Andere bedrijven vormen slechts een fiscale eenheid wanneer ze aantonen dat er aan drie voorwaarden is voldaan. Er moet een financiële, organisatorische en economische verbondenheid zijn. Er is sprake van financiële verbondenheid wanneer er tussen de bedrijven onderling een controleverhouding bestaat. Naast een meerderheidsparticipatie is dat ook wanneer de ene vennootschap een beslissende invloed kan uitoefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders bij een ander filiaal of het beleid kan bepalen.

Er is sprake van organisatorische verbondenheid wanneer de leden van de eenheid onder een gemeenschappelijke leiding staan of hun werkzaamheden in overleg organiseren. Economische verbondenheid duidt op de uitoefening van eenzelfde soort werkzaamheden of werkzaamheden die elkaar aanvullen, beïnvloeden of ondersteunen.

EC

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud