Weg ligt open voor oprichting private privaks

(tijd) - Vanaf deze week ligt de weg helemaal open voor de oprichting van private privaks. Na de goedkeuring van wet inzake de private privak in april is zopas ook het uitvoeringsbesluit verschenen in het Staatsblad.

De private beleggingsinstelling met vast kapitaal (privak) is een beleggingsfonds met een transparante fiscale regeling. De gunstige en soepele fiscale regeling moet meer investeringsgeld helpen aantrekken voor de KMO's die te lijden hebben van de kredietschaarste. 'De private privak is geen garantie dat er meer kapitaal naar de kleine ondernemingen vloeit, maar ruimt wel de hinderpalen uit de weg', vindt advocaat Bernard Peeters. 'Of de KMO's goed aan hun trekken komen, zal afhangen van het investeringsbeleid van de private privaks.'

De private privak is een beleggingsfonds dat geld van investeerders verzamelt voor investeringen in niet-genoteerde bedrijven en groeibedrijven. Dergelijke investeringsfondsen bestaan al maar zij hebben het nadeel dat wegens de fiscale belemmeringen de leden van het fonds wel samen beslissen over de investeringen maar daarna elk apart een participatie nemen. Met de private privak kan een gezamenlijke participatie worden genomen zonder fiscale bestraffing van de leden-investeerders.

De private privak doet enkel private plaatsingen en valt niet onder de controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) omdat geen beroep wordt gedaan op het publieke spaarwezen. Er moet wel een bedrijfsrevisor tot commissaris worden benoemd.

De fiscale transparantie van de private privak is te vergelijken met de fiscale transparantie van het administratiekantoor dat in Nederland een heel lange traditie heeft en ook in België mogelijk is geworden. De dividenden die het administratiekantoor uitkeert aan zijn leden, worden rechtstreeks bij de leden belast. Dat principe geldt ook voor de private privak.

De private privak heeft nog meer voordelen. Er is een vrijstelling van registratierechten (0,5%) op het ingebrachte kapitaal. De uitkeringen aan de investeerders die lid zijn van een private privak zijn vrijgesteld van roerende voorheffing indien het om de uitkering van gerealiseerde meerwaarden gaat. De private privak heeft een maximale levensduur van twaalf jaar en is een gesloten fonds met vast kapitaal, dat als investeringsvehikel dient. Daarnaast treedt een aparte managementvennootschap op, die het fonds beheert en administreert ten behoeve van de investeerders.

De abonnees van De Financieel-Economische Tijd kunnen het volledige artikel hier lezen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud