Werkgevers en Febiac protesteren tegen hogere lasten voor bedrijfswagens

(tijd) - De beslissing van de federale regering om in het kader van de begrotingsonderhandelingen op alle bedrijfswagens sociale lasten te heffen, botst op weerstand bij werkgevers en bij sectorfederatie Febiac. Ze zien in de maatregel vooral een nieuwe lastenverhoging voor de bedrijven, terwijl die al jaren vragende partij zijn om de lasten naar beneden te halen en zo de Belgische concurrentiepositie te verbeteren.

De grootste werkgeversorganisatie, het VBO, "betreurt" de beslissing van de regering. "We hebben het gevoel dat de regering aan de ene kant geeft en aan de andere kant weer terugneemt", aldus directeur-generaal Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen. "Enerzijds wordt er een programma van lastenverlagingen opgezet, maar aan de andere kant voert men nieuwe lasten in". Volgens de overheid zou de maatregel 135 miljoen extra inkomsten opleveren.

Het VBO staat sceptisch tegenover de stelling dat het zou gaan om het bestrijden van fraude door bedrijven. "Als dat zo is, kan men rekenen op onze steun. Maar dan willen wij als werkgevers ook dat de uitgavenzijde, met name de sociale fraude, wordt aangepakt".

Ook Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is boos over de maatregel. Uit een eigen steekproef van Voka zou moeten blijken dat de overgrote meerderheid van ondernemingen op al hun wagens (voor woon-werkverkeer) al een solidariteitsbijdrage betaalt.

Ondernemingen zullen voortaan op al hun bedrijfswagens een solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid moeten betalen. Nu is die bijdrage alleen verschuldigd wanneer werknemers met hun bedrijfswagen uitsluitend naar en van het werk rijden of hem privé gebruiken. De federale regering rekent erop dat de maatregel 135 miljoen euro oplevert.

Wie vandaag een bedrijfswagen uitsluitend gebruikt om van en naar het werk te rijden, of er ook privé mee rondrijdt, geniet volgens de fiscus een 'voordeel van alle aard.' Hij moet op dat voordeel niet alleen belastingen betalen, de werkgever betaalt ook een solidariteitsbijdrage van 33 procent aan de sociale zekerheid. In België rijden een half miljoen bedrijfswagens rond. Voor ongeveer 150.000 daarvan wordt de bijdrage betaald.

De regering wil dit systeem vervangen door een forfaitaire solidariteitsbijdrage op alle bedrijfswagens. De bijdrage zou bovendien niet op basis van het vermogen, maar op basis van de CO2-uitstoot van de auto worden berekend. De hervorming moet zo niet alleen budgettaire, maar ook voordelen voor het milieu opleveren.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht (VLD), zal wie nu al de solidariteitsbijdrage betaalt in de toekomst minder betalen. Het systeem zal dus wel fors uitgebreid worden tot alle bedrijfswagens. De solidariteitsbijdrage levert de sociale zekerheid voor het ogenblik ongeveer 100 miljoen euro op. Door ze te veralgemenen en te hervormen moet dat 235 miljoen euro worden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud