Advertentie
Advertentie

Werkgevers en Febiac protesteren tegen hogere lasten voor bedrijfswagens

(tijd) - De beslissing van de federale regering om in het kader van de begrotingsonderhandelingen op alle bedrijfswagens sociale lasten te heffen, botst op weerstand bij werkgevers en bij sectorfederatie Febiac. Ze zien in de maatregel vooral een nieuwe lastenverhoging voor de bedrijven, terwijl die al jaren vragende partij zijn om de lasten naar beneden te halen en zo de Belgische concurrentiepositie te verbeteren.