Werkgevers en vakbonden akkoord over drastische vereenvoudiging banenplannen

De vakbonden en werkgeversfederaties hebben aan de federale minister van Arbeid Laurette Onkelinx voorgesteld om van de huidige 27 banenplannen nog maar 3 over te houden. Tevens moet er bovenop de lineaire lastenverlaging voor de bedrijven nog een extra forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen komen van 500 tot 1.000 euro.

Dat schrijft de krant De Standaard in zijn editie van dinsdag 30 juli. Eind augustus moet blijken of de paars-groene regering het voorstel aanvaardt. Die kans is erg groot, omdat het voorstel budgettair neutraal is en omdat de vereenvoudiging van het kluwen aan banenplannen een beleidsprioriteit is voor premier Verhofstadt.

De lineaire lastenverlaging, geldig voor alle bedrijven, blijft bestaan. Wel moet tegen 2004 het verschil in lastenverlaging tussen arbeiders en bedienden weggewerkt zijn. Dat zou nog 37 tot 40 miljoen euro kosten. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft op vraag van minister Onkelinx reeds berekend dat dit geld beschikbaar is.

Bovenop de lineaire verlaging worden de 27 bestaande banenplannen teruggebracht tot amper 3. Nu hebben alle banenplannen hun eigen specifieke regels, afhankelijk van de doelgroep. Vakbonden en werkgevers willen al die regels en uitzonderingen vervangen door één forfaitaire bijdragenverlaging die - naargelang de doelgroep - schommelt tussen 500 en 1.000 euro en maximaal drie jaar geldig is.

Dit systeem zou gelden voor de drie overblijvende banenplannen: bij de aanwerving van 'startende werknemers' (schoolverlaters), als 'beginnende bedrijven' hun eerste personeelsleden aanwerven en bij de aanwerving van langdurig of oudere werklozen.

Minister Onkelinx toonde zich in het voorjaar voorstander van een franchisesysteem om de bestaande banenplannen te vedreenvoudigen, maar dat voorstel is volgens de sociale partners te duur en heeft bovendien enkele ongunstige neveneffecten. Zo zouden er (bijna) geen sociale lasten meer moeten betaald worden op de laagste lonen, maar dat zou de financiering van de sociale zekerheid in gevaar brengen. Bovendien zou de werkgever elke keer een flinke korting zien wegvallen als hij de laagste lonen zou optrekken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud