Zelfstandigen betalen slechts 40% van extra kosten sociaal vangnet

(tijd) - De zelfstandigen moeten 310 miljoen euro meer betalen voor hun pensioenopbouw en hun gezondheidszorg tegen 2007. Maar omdat die bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn, betalen de zelfstandigen netto maar 179 miljoen euro. Dat stemt overeen met 40 procent van de totale kostprijs van de operatie. De overheid past de resterende 60 procent bij.

De regering besliste tijdens de socio-economische ministerraad in Gembloers het sociale statuut van zelfstandigen te verbeteren. De minimumpensioenen worden over een tijdsspanne van vier jaar verhoogd met 120 euro. Dat brengt de kloof met de minimumpensioenen van werknemers tegen 2007 terug tot 80 euro per maand. Om deze kloof verder te dichten, worden de zelfstandigen vanaf 1 juli 2006 verplicht 1 procent van hun inkomen te investeren in een nieuw pensioenstelsel.

Ook de ziekteverzekering voor zelfstandigen wordt verbeterd. Hun invaliditeitsuitkeringen worden vanaf midden volgend jaar gelijkgesteld met die van de werknemers. En de zelfstandigen worden vanaf 1 juli 2006 verplicht een verzekering tegen kleine gezondheidsrisico's te nemen. Vandaag betaalt 70 procent van de zelfstandigen vrijwillig een verzekering tegen kleine risico's.

Om dit alles te financieren gaan de bijdragen voor de zelfstandigen tegen 2007 met 310 miljoen euro op jaarbasis de hoogte in. In dat bedrag is de dit jaar ingevoerde bijdrage van de vennootschappen (33 miljoen euro) inbegrepen. Daarnaast verhoogt de overheid haar tussenkomst in de financiering van het sociale statuut van de zelfstandigen met 100 miljoen op jaarbasis. Tegenover elke euro die de overheid investeert, staat dus een bijdrageverhoging van drie euro voor de zelfstandigen en de vennootschappen.

Dat plaatje verandert wanneer de fiscaliteit mee in rekening wordt gebracht. De hogere bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat de verhogingen van 310 miljoen euro de zelfstandigen uiteindelijk, na fiscale recuperatie, nog 180 miljoen euro kosten.

De 130 miljoen euro die de zelfstandigen fiscaal recupereren, verhoogt het kostenplaatje voor de overheid met hetzelfde bedrag.

Als ook rekening wordt gehouden met de afschaffing op termijn van de voorafname op de reserves van de ziekenfondsen, goed voor 32 miljoen euro, brengt dat de totale netto overheidsinspanning op 262 miljoen: 100 miljoen financiering, 130 miljoen fiscale recuperatie en 32 miljoen afschaffing voorafname van reserves.

De netto-inspanning van de zelfstandigen is goed voor 180 miljoen euro. Verhoudingsgewijs betekent dat dat de overheid 60 procent en de zelfstandigen 40 procent dragen van de nettokostprijs van de operatie.

De regering en de zelfstandigenorganisaties buigen zich de komende weken over de verdeling van de financiële inspanning tussen de verschillende zelfstandigengroepen. Het gaat onder meer om starters, gepensioneerden, hoge en lage inkomens.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud