Advertentie
Advertentie

Zelfstandigen blijven zitten met massa vragen over sociaal statuut

(tijd) - Premier Guy Verhofstadt en de ministers Sabine Laruelle (MR), Fientje Moerman (VLD), Frank Vandenbroucke (sp.a) en Rudy Demotte (PS) vergaderden maandag met de zelfstandigenorganisaties over de regeringsmaatregelen ter verbetering van de pensioenen en de ziekteverzekering van de zelfstandigen. De paarse regering weigerde zich vast te pinnen op de verdeling van de financiële inspanningen. Naargelang de interpretatie van de cijfers ligt het leeuwendeel van de inspanningen bij de regering dan wel bij de zelfstandigen.