Zwakke groeiers innoveren te weinig

Bedrijven die het meeste te winnen hebben bij strategisch innoveren doen dat het minst. En als we innovatie echt willen stimuleren, moeten we af van de enge focus op technologie en nog meer rekening houden met de marktbehoeften.

Ook Dell innoveerde niet zozeer met nieuwe producten om de moordende concurrentie uit de weg te gaan, maar door een nieuw proces van zakendoen: Foto Bloomberg

(tijd) - Dat zijn de voornaamste conclusies van een studie over strategische innovatie die Flanders DC in samenwerking met de Vlerick Management School uitvoerde bij 187 Vlaamse bedrijven.

Voor hun onderzoeksrapport 'Innovatie buiten het O&O-lab: strategisch innoveren als alternatief' stuurden professor Marion Debruyne en onderzoekster Marie Schoovaerts een vragenlijst naar alle Vlaamse bedrijven met meer dan 50 werknemers. Uiteindelijk reageerden 187 bedrijven (7 procent). Het onderzoeksteam ging in een schriftelijke enquête na of strategische innovatie, het breken met oude businessmodellen door een fundamenteel nieuwe visie te ontwikkelen, tot betere resultaten leidt. Het antwoord is positief. In contrast daarmee blijkt dat Vlaamse ondernemingen zichzelf gemiddeld geen hoge score toekennen op de schaal van strategische innovatie.

Interessanter is echter dat de studie ook achterhaalde op welke domeinen en parameters strategisch innovatieve bedrijven verschillen van mindere innovatieve bedrijven. Daarbij kunnen omgevingsfactoren een rol spelen, maar ook factoren in het bedrijf zelf.

Eng

Wat de omgevingsfactoren betreft, toont het onderzoek aan dat strategisch innoveren niet significant meer voorkomt in de diensten- dan in de goederensector. Of de cliënten van een bedrijf bedrijven of particulieren zijn, maakt evenmin iets uit. Relevanter is dat ook de grotere aanwezigheid van (vaak onvoorspelbare) technologieën in de sector geen significant effect heeft op strategische innovatie. De studie wijst verder uit dat bedrijven die actief zijn in een groeiende markt meer de neiging hebben om te investeren in strategische innovatie. Ondernemingen die in een erg concurrentiële omgeving werken, investeren er dan weer veel minder in.

Marktgericht

En dan de oorzaken in de schoot van de bedrijven zelf. Innovatieve bedrijven handelen ook anders en zijn anders georganiseerd dan bedrijven die zichzelf niet strategisch innovatief noemen. Een typisch kenmerk van die laatste groep is dat ze te weinig gericht zijn op de markt en te veel productgedreven werken. Innovatieve bedrijven zijn veel meer bezig met welk aanbod ze hun markt het best benaderen.

Meer info op www.flandersdc.be

Vier sleutels tot strategische innovatie

  • Bied uw klanten meerwaarde
  • Creëer een nieuwe markt
  • Breng uw product of dienst op een non-conventionele manier op de markt
  • Doorbreek het dominante businessmodel in uw industrie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud