Zwartwerk vernielt kwart jobs

Een kwart tot een derde van de jobs in de officiële bouwsector verdwijnt omdat buitenlandse bedrijven en bouwvakkers in het zwart werken. Dat blijkt uit een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid en de Katholieke Universiteit Leuven.

(tijd/belga) - De onderzoekers brachten zwartwerk en andere vormen van oneerlijke concurrentie in de bouwsector in kaart door te spreken met 406 leden van de Vlaamse en Waalse Confederatie Bouw. Daaruit bleken al meteen communautaire verschillen. Vlaamse bedrijven klagen vooral over oneerlijke offertes van buitenlandse ondernemingen. Waalse ondernemingen zeggen vooral last te hebben van Belgische zwartwerkers.

Uit het onderzoek blijkt dat het ontwijken van loon- en arbeidsvoorwaarden, zwartwerk en het niet-betalen van sociale zekerheidsbijdragen het vaakst voorkomen. Volgens professor Jozef Pacolet van de KULeuven schat dat de bouwbedrijven die wél de regels naleven daardoor 1,8 tot 2,3 jobs per onderneming verliezen.

De onderzoekers stellen dat het zwartwerk ook de prijzen tot 30 procent naar beneden duwt. Iets meer dan de helft van de bouwbedrijven zegt last te hebben van de oneerlijke concurrentie.

Detachering

Behalve naar de omvang van het zwartwerk, werd de onderzoekers ook gevraagd te bekijken welke mechanismen het vaakst worden gebruikt. Vooral de Europese regels inzake detachering blijken bedrieglijke constructies mogelijk te maken. Ze zijn vaak te soepel, worden vaak omzeild en werken soms zelfs contraproductief. Ook ontbreekt het vaak aan efficiënte straffen. De onderzoekers stellen voor dat Europese lidstaten afspraken moeten maken over de gezamenlijke sociale inspectie. Ze pleiten ook voor uniforme formulieren.

De sociale partners uit de bouwsector stellen dat zowel overheid als werkgevers en werknemers belang hebben bij eerlijke concurrentie. De overheid loopt nu heel wat geld mis. De bedrijven moeten afrekenen met concurrenten die ver onder de prijs kunnen gaan. En de werknemers zien hun loon- en arbeidsvoorwaarden bedreigd, als ze hun job al kunnen behouden in het officiële circuit.

Het Europees Parlement oordeelde eerder al dat de detacheringsrichtlijn op zich niet slecht is, maar dat de toepassing niet strikt genoeg verloopt. De federale minister van Werk, Peter Vanvelthoven (sp.a), is voorstander van een Europese sociale inspectie.

DDW

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud