Tombolist

De organsatie Tombolist werkt als tussenpersoon voor een groot aantal vzw's die tombola's mogen organiseren en het bedrijfsleven. Men biedt advies over tombola's en eens er een op touw gezet wordt, neemt Tombolist de opvolging ervan in handen (wettelijkheid, reglement, lottrekking, prijsoverhandiging).

Godefroid de Woelmont (Tombolist) zette bij het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) eens de voordelen van een tombola voor een adverteerder uiteen. Eén ervan is het feit dat een aankoopverplichting is toegelaten (in principe is een aankoopverplichting bij promoties volgens de Wet op de Handelspraktijken verboden). Dat zal het commercieel succes van een actie kunnen verhogen. Een andere voordeel is dat het budget controleerbaar is. In principe tenminste. "In een wedstrijd moet je de prijzen toekennen. In een tombola niet noodzakelijk. Daar kun je op inspelen. Als er een miljoen loten is verdeeld, wordt wellicht 10% ingeleverd," aldus De Woelmont. In het geval van een tombola gekoppeld aan een mailing van een postorderbedrijf houdt dat in dat niet iedereen respondeert en dat statistisch gezien niet alle prijswinnende loten teruggestuurd worden. Nog een voordeel van de tombola is dat professionele spelers uitgesloten worden. Er is immers maar één kans per lot.

Het feit dat een bedrijf een tombola organiseert in samenwerking met een goed doel heeft ook effect op de consument. De Woelmont: "Het is een meerwaarde voor een merk. Een merk dat voor een goed doel iets doet, wordt anders bekeken. Bij gelijke voorwaarden gaat 81% van de consumenten in op een aanbod van een bedrijf dat een goed doel steunt. 76% van de mensen kijkt bij het zoeken van een baan of een bedrijf aan goed burgerschap doet."

Bij de bedrijven bestaat het idee dat een tombola duur is. Dat komt door de bepaling dat eenzelfde bedrag dat aan de prijzen wordt besteed, ook aan de vzw die de tombola mag organiseren wordt geschonken. De Woelmont liet echter uitschijnen dat er op het gebied van de prijzen wel iets te arrangeren viel. De waarde van de prijzen is een theoretische waarde. Men gaat uit van de consumentenprijs om zo ook het bedrag dat aan de vzw overgemaakt wordt te bepalen. Maar een adverteerder hoeft voor de prijzenpot die prijs niet betaald te hebben. Hij kan een korting hebben bedongen, een deel van de prijzenpot kan gratis aangeboden zijn. Als een vzw zelf ook producten heeft die als prijs kunnen dienen, bestaat er de mogelijkheid wat aan de waarde ervan te doen. WWF bijvoorbeeld organiseert natuurwandelingen. Die kunnen ook als prijs in een tombola ten voordele van WWF aangeboden worden. In het Nederlands spreekt men van de 'handelswaarde', in het Frans van de 'valeur magasin'. "Daar kun je mee spelen," aldus De Woelmont.

Werkt het?
Wat doet een tombola voor een bedrijf in verkoop op afstand? Die levert een 15% hogere respons op. Dat wil zeggen: was de respons zonder wedstrijd 5%, dan is die met een wedstrijd 5,75%. Dat is echter geen absolute wijsheid. Toen 3Suisses bijvoorbeeld als hoofdprijs een speciale gsm aanbood in 2002 scoorde die actie heel goed. Maar een jaar later was de hype rond dat gsm-model over en constateerde men een terugval in het responscijfer. Een Senseo-koffiezetapparaat krikte de respons met 40% op.

22370183

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud