Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Tombolist

De organsatie Tombolist werkt als tussenpersoon voor een groot aantal vzw's die tombola's mogen organiseren en het bedrijfsleven. Men biedt advies over tombola's en eens er een op touw gezet wordt, neemt Tombolist de opvolging ervan in handen (wettelijkheid, reglement, lottrekking, prijsoverhandiging).