Uitzonderingen

Ondanks de strenge wetgeving zijn er toch bedrijven die tombola's organiseren. Er is een klein verschil tussen loterijen en tombola's.

Een loterij is een kansspel waarbij partijen worden toegekend aan degenen die door het lot worden aangewezen. Een tombola is een gemeenschapsloterij waarbij elke winnaar een partij in natura ontvangt. Loterijen met een geldprijs mogen alleen door de Nationale Loterij georganiseerd worden. Tombola's mogen georganiseerd worden door verenigingen die de opbrengst ervan gebruiken "...voor goede doelen, voor de aanmoediging van kunst en industrie of voor elke ander openbaar nut als die toegestaan worden." In de praktijk houdt dat in dat de minister van Binnenlandse Zaken een dertigtal vzw's die aan die voorwaarden voldoen, heeft toegestaan tombola's op te zetten. Het zijn dan de bekende tombola's ten bate van het Belgische Olympisch & Interfederaal Comité (BOIC), voor CAPSA... Elk jaar wordt die lijst opnieuw per KB bekend gemaakt. Een groot voordeel van die toegelaten tombola's is ook het feit dat de deelnamebewijzen aangeboden mogen worden als gezamenlijk aanbod.

Er zijn wel een aantal haken en ogen aan een officiële tombola. Vooral wat de kosten betreft. Zo'n tombola kost het bedrijf dat de promotie wil uitvoeren geld. De overheid heeft bepaald dat eenzelfde bedrag dat aan prijzen wordt besteed, ook geschonken moet worden aan de vzw die de tombola mag organiseren. In de praktijk komt het erop neer dat als het budget op 100 gesteld wordt, 50% ervan aan de vzw uitgekeerd moet worden, de andere 50% is verdeeld over de prijzen (40%) en de kosten om de actie te voeren (10%).

Een tombola is verder wettelijk aan een aantal formaliteiten verbonden. In de communicatie rond de tombola moet het bedrijf onder andere het KB met datum vermelden waarin de erkenning van de vzw wordt geregeld. En de deelname-biljetten moeten genummerd zijn.

Een bedrijf koopt in het kader van een tombola-overeenkomst het recht om een aantal deelnamebewijzen van een erkende vzw aan te bieden binnen een bepaalde periode. Dat aantal is vastgelegd. Men kan er niet méér inzetten, wel minder. Men moet ook vastleggen voor welke acties de deelnamebewijzen dienen, bijvoorbeeld vijf acties op een bepaalde datum. Daarom raden insiders aan een tombola te plannen voor men de deelnamebewijzen koopt.

Overigens: niets weerhoudt een bedrijf ervan om loten van de Nationale Loterij te kopen en die aan de klanten aan te bieden in het kader van een promotie.

22370183

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud