ADM start reeks over IT Governance

ADM, een samenwerkingsplatform voor informaticagebruikers, -leveranciers en -verenigingen, startte op donderdag 15 februari met een reeks van vijf sessies over IT Governance, een populaire term die wijst op het beter beheer van IT-middelen in een organisatie. Op Tijd.be zullen wij het verloop van deze lessenreeks op de voet volgen en na elke sessie een kort verslag aanbieden. Zo krijgt u thuis vanuit uw luie zetel ook inzicht in wat IT Governance vandaag omvat en wat erbij komt kijken.

"Je kan vandaag geen vakblad meer openslaan of er worden termen zoals COBIT, ITIL of Risk Management naar je hoofd geslingerd", vertelt Patrick Okerman van IT-bedrijf Inno.com. Okerman is programmaleider van de IT Governance-reeks van ADM en stelde vorige donderdag (15/03/06) het programma voor dat theoretische sessies met praktijkgetuigenissen combineert.

Maar niet zozeer de hype in de pers is voor Okerman een aanleiding voor de reeks sessies die ADM organiseert. Vooral de nood in bedrijven aan een beter beheer van hun IT is de belangrijkste drijfveer. "Uit onderzoek van ITGI en PWC bij meer dan 300 CEO's en CIO's (Chief Information Officer) blijkt dat de overgrote meerderheid van hen IT als belangrijk aanzien voor het leveren van de strategie van de organisatie", vertelt hij. "Slechts 7 procent botst op een jaar tijd nooit tegen operationele IT-problemen aan", klinkt het. "Uit dit onderzoek blijkt trouwens ook dat meer dan 80 procent de noodzaak voor een beter beheer van IT aanvoelt."

IT Governance is vandaag een populair begrip. Volgens professor Wim Van Grembergen, die ook in de eerste sessie aan het woord kwam, is de term hooguit vijf jaar oud. Van Grembergen gaf ook een definitie: "IT Governance is de capaciteit van een organisatie, uitgeoefend door de raad van bestuur en het management, inzake de formulering en implementatie van IT-strategie", stelt hij. "Hierbij ligt de nadruk op het verzekeren van het samengaan van IT en business."

Van Grembergen benadrukt dat deze definitie impliceert dat IT Governance zich op drie niveaus in een organisatie moet situeren: strategisch niveau (raad van bestuur), management niveau en het operationeel niveau (het IT en business management). "Maar in de praktijk bevindt het zich in veel bedrijven enkel op het laagste, operationele niveau", vertelt Van Grembergen.

Er bestaat ook een duidelijk onderscheid tussen IT-management en IT Governance. "IT-management houdt toch vooral de interne winkel in het oog en focust zich op lopende IT-zaken. Bij IT Governance gaat het daarentegen om een bredere scope en kijkt men ook naar de toekomst."

Welke structuren en processen omvat IT Governance?

Heel wat. Qua structuren gaat het onder meer op verantwoordelijkheden en rollen. Voorts is een CIO die zetelt in het directiecomité in dit kader een belangrijke optie. Van Grembergen haalt nog twee andere structuren aan: een IT strategy committee enerzijds, en een IT steering committee (of stuurgroep) anderzijds. "Veel bedrijven beschikken in de praktijk niet over een een IT strategy committee, voorgezeten door iemand van de raad van bestuur. Maar een stuurgroep of steering committee hebben ze vaak wel."

  • Zo is er de befaamde methode information economics . "Een relatief eenvoudige scoretechniek, waarbij men een project een score geeft tussen nul en vijf. Dit gebeurt dan op basis van verschillende elementen, waaronder ROI (Return on Investment)."
  • Een andere techniek is de balanced scorecard . Dat is een methode om regelmatig de vooruitgang van een bedrijf op te meten vanuit verschillende perspectieven, door voor elk perspectief een score te bepalen. "Een populair methode die steeds vaker door consultants naar voren wordt geschoven", oordeelt Van Grembergen. "Maar ook hier vindt het gebruik ervan zich in de praktijk eerder op operationeel niveau."
  • Ook Service Level Agreements of SLA's zijn zeer belangrijk als IT Governance mechanisme. Een SLA is een contract tussen IT en zijn klanten dat de vereiste diensten vastlegt om aan de bedrijfsdoelstellingen te kunnen beantwoorden.
  • Net als de hoger aangehaalde zullen ook andere processen zoals ITIL , CMMI en Cobit in de volgende AMD-sessies verder aan bod komen.

Naast structuren en processen rond IT Governance moeten er echter ook relationele mechanismen ontstaan, die de actieve deelname van alle betrokkenen garanderen. "Maar het mechanisme om IT en business-mensen echt te laten samenwerken ontbreekt in organisaties wel eens", vindt Van Grembergen.

Steven De Haes, programmacoördinator op de Universiteit Antwerpen Management School, lichtte tijdens de eerste sessie een aantal gevalstudies door. Wat drijft IT Governance bij de bedrijven die werden onderzocht?

"Bij veel vereisten zijn de wettelijke vereisten een belangrijke drijfveer", weet De Haes. Hieronder valt bijvoorbeeld een Amerikaanse wetgeving als Sarbanes-Oxley. Ook in Vlaanderen speelt dat, bijvoorbeeld voor bedrijven die diensten aan andere bedrijven moet leveren", vertelt hij. "Ook veel fusies en overnames, budgetbeperkingen en een betere afstemming van business en IT zijn belangrijke drijfveren voor IT Governance."

Maar vaak is IT Governance in de praktijk niet zozeer gedreven vanuit het strategische niveau van het bedrijf. Vaak komt het initiatief van de IT-afdeling zelf en is de raad van bestuur zelden betrokken. Qua structuren doen veel bedrijven in de praktijk een beroep op een IT-stuurgroep of steering committee. Qua processen blijken in de praktijk vooral ITIL en SLA's erg populair, terwijl de balanced scorecard en COBIT in ons land in de praktijk (nog) niet of niet veel worden toegepast.
William Visterin

De volgende sessie in de IT Governance reeks van ADM vindt plaats op 15 maart in de Business Faculty in Brussel ( www.bfaculty.be ).

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud