Wat zijn de taken van de netbeheerder?

Door de vrijmaking van de energiemarkt komt er ook een wijziging in het takenpakket van de netbeheerders. Vanaf 1 juli 2003 concentreren de intercommunales zich voortaan op het beheer van het distributienet. Het verkopen van aardgas of elektriciteit is er vanaf deze datum niet meer bij.

Voor er sprake was van de liberalisering van de energiemarkt was het takenpakket van de netbeheerder opgedeeld in twee grote activiteiten: het leveren van energie en het beheer van het distributienetwerk. Netbeheerders zijn in feite de oude intercommunales die elektriciteit en/of aardgas leverden. De netbeheerder zorgde voor nieuwe aansluitingen en de aanpassing van bestaande aansluitingen van klanten op het distributienet. Hij installeerde de elektriciteit- en gasmeters en was verantwoordelijk voor het uitlezen van die meters.

Daarnaast had de netbeheerder ook de verplichting om het distributienet ter beschikking te stellen van alle leveranciers die elektriciteit en/of aardgas wilden vervoeren via dit netwerk. De overheid legde de netbeheerder ook enkele openbaredienstverplichtingen op zoals de levering van een minimum hoeveelheid elektriciteit, het plaatsen van budgetmeters en de bevordering van het rationeel energiegebruik van de klanten die op het netwerk aangesloten zijn. Welke netbeheerder in je gemeente actief is, kan je via het internet vinden. Op de sites van de Beroepsfederatie van producenten en verdelers van elektriciteit in België en Figas , het verbond der gasnijverheid vind je de lijsten van gemeenten in het Vlaamse Gewest en de netbeheerders voor elektriciteit en aardgas.

Vanaf 1 juli mogen de netbeheerders deze activiteit niet meer uitoefenen. Bedrijven en gewone consumenten zullen op dat ogenblik hun leverancier vrij mogen kiezen. Op het moment van de vrijmaking krijgt de netbeheerder er wel enkele taken bij. Zo moet de netbeheerder een brief sturen naar alle particulieren en bedrijven, op het ogenblik dat ze een nieuwe leverancier mogen kiezen. De liberalisering komt er immers niet voor iedereen op hetzelfde ogenblik. In de brief moet de netbeheerder eveneens vermelden wat de klant moet doen als hij van leverancier wil veranderen. Wanneer de klanten zelf geen leverancier kiezen, zorgt de netbeheerder zelf voor een aanbieder. De netbeheerder heeft immers de taak en de verantwoordelijkheid om te vermijden dat iemand zonder elektriciteit of aardgas valt.

De netbeheerder, die voor een periode van 12 jaar aangesteld wordt, is de enige maatschappij die het beheer van het lokale distributienet op zich mag nemen. Op die manier wil de overheid de garantie geven dat het bestaande netwerk zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt. Op hetzelfde moment wordt vermeden dat verschillende aardgas- en elektriciteitsnetten naast elkaar gelegd worden.

De klanten moet voor het distributienet betalen, maar dit bedrag is al verrekend in de prijs die de leverancier aanrekent voor het gebruik van de elektriciteit of het aardgas.

Melanie De Vrieze

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud