Wie zijn de spelers op de markt?

Met de liberalisering van de energiemarkt, maken verschillende leveranciers zich klaar om zich op de Belgische markt te begeven. In vogelvlucht een overzicht van de verschillende aanbieders, zowel voor de gewone consumenten als de bedrijven.

Niet iedereen kan zomaar aardgas of elektriciteit aanbieden. De leveranciers hebben een vergunning nodig, die uitgereikt wordt door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). De leveranciers krijgen pas een vergunning wanneer ze financieel en technisch capabel zijn om aardgas en elektriciteit te leveren en professioneel betrouwbaar zijn. De vergunning is voor onbepaalde duur geldig, maar kan wel ingetrokken worden als de leverancier niet meer voldoet aan de voorwaarden die hem opgelegd zijn in het elektriciteits- en aardgasdecreet. Op de energiemarkt zijn ook vertegenwoordigers actief die geen leveringsvergunning hebben, maar voor houders van een leveringsvergunning optreden. Zij bemiddelen tussen de eindafnemers en de houders van een leveringsvergunning.

Voor de markt van huishoudelijke afnemers en kleine zelfstandigen zijn een zestal spelers actief. Het Elektriciteitsbedrijf Merksplas (EBEM) profileert zich vooral als een lokale speler en verkoopt niet alleen elektriciteit aan kleine zelfstandigen en particulieren, maar ook aan KMO's en land- en tuinbouwbedrijven. Ecopower concentreert zich vooral op hernieuwbare elektriciteit van windturbines en kleine waterkrachtcentrales. Zowel Electrabel Customer Solutions als Luminus leveren elektriciteit aan particulieren en treden ook op als standaardleveranciers wanneer de gebruiker voor 1 juni 2003 geen keuze voor een leverancier gemaakt heeft. Nuon , een van de grootste energiebedrijven uit Nederland, biedt zowel aardgas als elektriciteit aan de gewone consumenten. WattPlus ten slotte levert elektriciteit aan zowel zakelijke als particuliere klanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De lijst van leveranciers die zich op de professionele markt begeven, is uitgebreid. We kunnen een opdeling maken tussen leveranciers voor KMO's, land- en tuinbouwbedrijven en kleine industriële ondernemingen en aanbieders die zich concentreren op de grootverbruikers bij de industriële ondernemingen en KMO's.

KMO's en kleine industriële ondernemingen kunnen beroep doen op onder meer EBEM, Ecopower, Electrabel Customer Solutions, Luminus, Wattplus, SPE en RWE Plus Belgium. Ook buitenlandse leveranciers, die in België opereren, mikken op deze doelgroep. KMO's kunnen Nederlandse elektriciteit kopen van Essent Energy Trading, Remu Levering, Nuon of Trainel Energie of Franse energie van Electricité de France (EDF) of Gaz de France.

Bedrijven met een groot energiegebruik kunnen terugvallen op leveranciers, die hierboven al vermeld werden zoals EBEM, Ecopower, EDF, Electrabel Customer Solutions, Electrabel, Essent Energy Trading, Gaz de France, Luminus, Nuon Belgium, Remu Levering, RWE Plus Belgium, SPE en WattPlus. Sommige leveranciers begeven zich uitsluitend op de markt van de grootgebruikers. Daartoe behoren onder meer Wingas, TotalFina Elf Gas and Power North Europe, het Duitse Ruhrgas, E.ON Belgium en Distrigas.

Melanie De Vrieze

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud