Stroom over het netwerk

De kans dat u in uw bedrijf Ethernet als netwerktechnologie gebruikt, is aanzienlijk. Het is dan ook de populairste technologie voor lokale bedrijfsnetwerken. Een standaard die intussen naast data ook stroom kan doorsluizen. Als we de fabrikanten mogen geloven, staat Power-over-Ethernet, zoals deze technologie wordt genoemd, op het punt het helemaal te maken. William Visterin

Ethernet is een technologie die het dataverkeer regelt in het bedrijfsnetwerk of LAN (Local Area Network). De technologie stamt uit de jaren 70 en duikt in zowat 90 procent van de LAN's op. Naast het LAN is er ook nog zoiets als een WAN of Wide Area Network. Daar waar een LAN zich uitstrekt over een relatief beperkte oppervlakte, zoals een gebouw, moet een WAN veel grotere afstanden overbruggen. Vaak worden twee soorten WAN's onderscheiden: degene die van niemand zijn, zoals internet, en degene die het bezit zijn van één bedrijf. Bij deze bedrijfseigen WAN's zijn er nog twee categorieën: degene die gebruik maken van een publiek netwerk en degene waarvan het hele netwerk in het bezit is van één bedrijf. Een eenvoudig voorbeeld van een bedrijfs-WAN dat gebruik maakt van een publiek netwerk, is een bedrijf dat de netwerken van twee filialen verbindt via ISDN.

De grotere schaal van een WAN stelt heel andere eisen aan de onderliggende architectuur, topologie en technologie dan bij een LAN. Een van de grootste verschillen tussen een LAN en een WAN is de manier waarop ze omgaan met netwerkverbindingen. Een LAN is in principe een verbindingloos netwerk, wat wil zeggen dat men geen verbinding moet opbouwen van zender naar ontvanger. De topologie van LAN-netwerken gaat er namelijk altijd van uit dat het netwerk er maar voor moet zorgen dat de netwerkpakketten de bestemmeling bereiken. Zo maakt Ethernet gebruik van een systeem waarbij alle netwerkpakketten altijd over het hele netwerk verzonden worden. Hoe zwaarder het netwerk wordt belast, hoe trager de effectieve snelheid. Al heeft Ethernet dan weer het grote voordeel dat het relatief goedkoop is.

Als u op een veel grotere schaal met netwerken bezig bent, zoals bij de WAN's, is zo'n type netwerk dus niet vanzelfsprekend. Het lijkt zelfs helemaal uit den boze om een WAN te construeren met behulp van Ethernet-technologie, vermits Ethernet in eerste instantie een LAN-technologie is met ingebouwde beperking inzake kabellengte.

Toch vraagt deze stelling enige nuance, want in bepaalde gevallen kan de technologie wel dienen voor grotere netwerken. Vooral in de VS spreekt men overigens naast een WAN (waar men dan interregionale, intercontentale of zelfs globale netwerkverbindingen mee bedoelt) ook nog van een MAN (Metropolitan Area Network of stadsomvattend netwerk). Vooral in deze markt lijkt er nog een toekomst weggelegd voor Ethernet. Want de Ethernet-standaard is oorspronkelijk wel ontwikkeld voor LAN-netwerken, toch werden de voorbije jaren ook variantes van de Ethernet-standaard uitgewerkt voor grotere netwerken.

Volgens het onderzoeksbureau IDC vormt deze markt een behoorlijk potentieel voor leveranciers, vermits de markt van metropolitan Ethernet-apparatuur zal groeien van 837 miljoen dollar in 2002 tot liefst 4,4 miljard dollar eind 2007. IDC meent overigens dat de grootste groei gerealiseerd wordt in Zuid-Oost-Azië, als gevolg van de consumentendiensten die zich daar ontwikkelen. Tegen 2007 zou de regio goed zijn voor meer dan 60 procent van de wereldwijde omzet, aldus nog de marktonderzoeker. Dat er voor metro-Ethernet een toekomst is weggelegd, lijkt duidelijk. Al ligt er nog heel wat werk op de plank om de technologie op het niveau van de telecombedrijven te brengen en het niveau van de bedrijven en hun lokale netwerken te overstijgen. Bovendien zijn de meeste analisten ervan overtuigd dat de technologie voor grootschaligere netwerken zeker niet de dominantie kan opeisen zoals in de markt voor lokale bedrijfsnetwerken.

Ethernet tracht niet alleen langzaam maar zeker zijn reikwijdte uit te breiden naar de grootschaligere netwerken, de technologie verruimt ook het aanbod op de traditionele doelmarkt van de LAN-netwerken. Een van de nieuwigheden is Power-over-Ethernet. Dankzij Power-over-Ethernet (PoE), ook wel Power over LAN of inline power genoemd, volstaat in principe één kabel die zowel instaat voor het datatransport als voor de stroomvoeding van netwerkapparatuur. Igal Rotern van PowerDsine, een Israelische start-up die zich in PoE-technologie specialiseert, stelt dat het idee is geleend van de traditionele telefonie, waarbij de voorziening van stroom en data ook via één verbinding wordt geleverd. De oorspronkelijke doelmarkt van het bedrijf uit Israël was dan ook telefonie over het IP-netwerk, Voice over IP of VoIP in het jargon. Al worden er, naast voor IP-telefoons, nu ook al PoE-toepassingen ontwikkeld voor access points voor draadloze netwerken, netwerk switches, PDA's en andere toepassingen. Klanten van PowerDsine zijn fabrikanten van telecom- en computerapparatuur zoals 3Com, Alcatel, Ericsson, Intel, Nokia en Siemens.

Veel IT- of telecomverantwoordelijken zullen misschien niet meteen de grote meerwaarde van de PoE-technologie erkennen, vermits er in een doorsnee bedrijf doorgaans voldoende stroomvoorzieningen liggen. Casper Idsinga, technisch manager bij 3Com, een bedrijf dat al toepassingen voor PoE aanbiedt, erkent dit. 'Alleen stel ik vast dat men in veel organisaties het aantal aansluitingen en kabels op de werkplek toch wil reduceren', weerlegt hij. Bovendien zijn volgens hem niet alle bedrijven uitgerust met een even uitgebouwde stroominfrastructuur. En hij wijst op access points voor draadloze netwerken. En op camera's en andere beveiligingstoepassingen, die steeds vaker met het bedrijfsnetwerk zijn verbonden. De grootste troef van Power-over-Ethernet situeert zich, volgens Idsinga, niet in het louter verminderen van kabels of bereiken van toepassingen die qua stroomtoevoer eerder geïsoleerd zijn. 'Vooral de garantie van stroom voor alle apparaten is de grote meerwaarde. Power-over-Ethernet-producten kunnen zonder omwegen overal in een netwerk worden opgenomen. Het beheer van de aangesloten componenten inzake stroomtoevoer kan dus centraal gebeuren. Dat kan niet als je, zoals nu, de stroomtoevoer voor elk apparaat individueel moet regelen. Vandaag worden in de meeste bedrijven enkel de superkritische toepassingen van noodstroom voorzien. Met PoE kan die noodstroomvoorziening dus voor elke aangesloten apparaat worden geregeld', meent Idsinga.

Ook al is de technologie al enkele jaren oud, een officiële standaard is Power-over-Ethernet nog niet. Al wordt die deze zomer wel verwacht. De technologische standaard - de officiële benaming is IEE 802.3af - is volgens de betrokkenen een mijlpaal in de ontluiking van deze technologie. 'Vanaf dan wordt het makkelijker voor diverse leveranciers om producten aan te bieden, vermits de afspraken vastliggen', vertelt Casper Idsinga. Al houdt het gebrek aan officiële standaard 3Com echter niet tegen nu al PoE-toepassingen op de markt te brengen. Het bedrijf kondigde enkele weken geleden een netwerkswitch, accespoints voor draadloos internet en IP-telefoons aan. Allemaal ondersteunen die Power-over-Ethernet.

Standaard of niet, beperkingen heeft Power-over-Ethernet zeker. Het relatief lage stroomgehalte is een van de grootste struikelblokken. De IEE 802.3af-standaard maakt in zijn specificaties enkele toepassingen mogelijk die 15,4 watt kunnen leveren. Het verlies mag maximaal verminderen tot 13 watt per eenheid. Dat is voldoende voor telefoontoestellen die aangesloten zijn op het IP-netwerk. Ook voor webcamera's en access points kan dit nog door de beugel, aangezien die in normale omstandigheden niet meer dan 13 watt verbruiken. Maar voor de meeste draagbare pc's is deze hoeveelheid stroomtoevoer ontoereikend. 'Voor notebooks ligt het gebruik van Power-over-Ethernet inderdaad niet zo voor de hand', geeft Idsinga toe. 'We vopr laptopgebruikers de tijd waarop ze een beroep doen op hun batterij wel wat verlengen, maar in de meeste gevallen is de stroomtoevoer op zich dus niet voldoende. Voor kleinere computertoepassingen zoals een PDA (Personal Digital Assistent) of zakcomputer kan PoE wel dienen.'

Een laatste obstakel is de prijs. Ethernet-toepassingen die ook stroom kunnen leveren, mogen ietsje duurder zijn. Al mag men voor dat extra bedrag ook niet overdrijven. 'Wij zitten aan een meerprijs van 30 tot 35 euro per toestel. Een prijs waarvan wij denken dat de consument hem zal betalen', stelt Idsinga. Al hangt veel af van de uitgangspositie. Als men in een zogenaamd greenfieldscenario zit, waar bijvoorbeeld nog helemaal geen stroomfaciliteiten voorhanden zijn, kan PoE zelfs een goedkopere oplossingen zijn. Bovendien wijzen vele waarnemers erop dat de komende jaren de prijzen voor PoE-toepassingen vermoedelijk nog flink dalen. Als het aan de betrokkenen ligt wordt 2003 - na de verwachte goedkeuring van de 802.3af-standaard - het jaar van de doorbraak voor Power-over-Ethernet.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud