Advertentie

Bedrijven krijgen controle op burn-out

©Chris Pennarts/Hollandse Hoogte

Een werkgever die niet in orde is, riskeert 6.000 euro boete.

De inspectiedienst die toezicht houdt op het Welzijn op het Werk gaat controleren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out. ‘Het wordt tijd dat werkgevers die nog niet in orde zijn er werk van maken’, zegt directeur-generaal Paul Tousseyn. Bedrijven die in de fout gaan, kunnen boetes tot 6.000 euro krijgen.

Bedrijven kregen twee jaar de tijd om verplichtingen na te komen. Dat is genoeg.
Paul Tousseyn
directeur Inspectiedienst

Sinds september 2014 zijn bedrijven, ongeacht hun grootte, verplicht preventiemaatregelen te nemen om uitputting van werknemers of andere psychosociale risico’s op het werk in te perken. Tot nu toe werd niet of nauwelijks gecontroleerd of werkgevers die verplichting nakomen. Daar komt verandering in. Tousseyn: ‘We hebben bedrijven bijna twee jaar de tijd gegeven. Dat moet genoeg zijn.’

De arbeidsinspectie - die onder de bevoegdheid valt van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) - kan een waarschuwingsbrief sturen en bij grove onregelmatigheden een proces-verbaal opstellen. Maar het is de arbeidsrechter die boetes moet opleggen. Eind februari werden de sancties in het sociaal strafwetboek nog verscherpt. Daarnaast kan elke werknemer die thuis zit met een burn- out voortaan een ‘psychosociale interventie’ bij zijn werkgever afdwingen.

346.971
Het aantal Belgen dat vorig jaar langer dan een jaar ziek thuis zat. Hoeveel er daarvan een burn-out hadden, valt niet te becijferen.

Het aantal burn-outgevallen in ons land neemt snel toe. Vorig jaar zaten 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, van wie 122.825 omwille van ‘psychosociale aandoeningen’. Hoeveel van hen precies lijden aan een burn-out, weet niemand, omdat het Riziv nu pas burn-outs afzonderlijk begint te tellen.

Minister van Volksgezondheid, Maggie de Block (Open VLD) is bezorgd over de burn-outepidemie. De Block is bezig met burn-out te erkennen als een ‘arbeidsgerelateerde’ ziekte. De liberale minister riep onlangs een expertencommissie bijeen die de taak kreeg om alle relevante wetgeving onder de loep te nemen en voorstellen te formuleren.

De Block: ‘Het systeem van de beroepsziekten is totaal achterhaald. Op de lijst staan aandoeningen zoals pest, tyfus en stoflong. Maar over een burn-out wordt met geen woord gerept. Een hervorming is noodzakelijk. Momenteel legt de wetgeving over beroepsziekten de nadruk op de individuele schadevergoeding en veel minder op preventie. Als we deze ziekten als arbeidsgerelateerde ziekten erkennen, kunnen we als overheid gerichte preventieprogramma’s ontwikkelen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud