AB InBev vergalt dividendfeest

AB InBev halveerde het dividend om de schulden te verlichten. Daardoor stroomt 3,63 miljard euro minder naar de aandeelhouders van de bierreus. ©Photo News

Nooit keerden de beursgenoteerde bedrijven wereldwijd meer dividenden uit dan in 2018. Ook voor 2019 zijn de vooruitzichten gunstig. België is een van de schaarse landen waar de bedrijven minder coupons naar de beleggers laten stromen. De schuldige is AB InBev.

©MEDIAFIN

De grootste 1.200 beursgenoteerde bedrijven ter wereld keerden vorig jaar een recordbedrag van 1.370 miljard dollar (1.211 miljard euro) aan dividenden uit. Dat berekende de vermogensbeheerder Janus Henderson Global Investors. Tegenover 2017 gaat het om een toename van 9,3 procent, al hielpen wisselkoersverschillen een handje. Negen op de tien bedrijven verhoogden hun dividend of hielden het stabiel.

De stijging is te danken aan de normalisering van de winsten in sectoren die het de jaren voordien lastig hadden, zoals de mijnbouw- en de oliesector. Ook grote technologiebedrijven keren steeds meer dividenden uit in plaats van hun winst op te potten of te herinvesteren. Sectoraal presteerde de telecom het zwakst, met vlakke of lagere uitkeringen in de helft van de landen.

De allergrootste dividendbetaler blijft, voor het derde jaar op rij, de oliegigant Royal Dutch Shell. De elektronicareus Apple en de oliegroep ExxonMobil bezetten de rest van het podium.

Trump

Waar u belegde, bepaalde in grote mate of u meer dividenden ontving. De groeimarkten, Noord-Amerika en Japan, hadden de beste kaarten. Europa zat in de achtervolging. De Amerikaanse dividenden dikten 7,8 procent aan tot een record van 469 miljard dollar, gedreven door de sterke economische groei in de Verenigde Staten. Ook de regering-Trump zwengelde de dividendenmachine aan door de belastingen te verlagen, en door maatregelen om in het buitenland geparkeerd geld naar de VS terug te halen. Slechts 1 op de 25 Amerikaanse ondernemingen verlaagde het dividend.

In Europa stegen de dividenden met 5,4 procent. De traagste groei van alle regio’s is te wijten aan de geringe vooruitgang in Zwitserland, maar ook aan een daling in België (-15% tot 8,4 miljard dollar). De boosdoener is AB InBev. ’s Werelds grootste biermaker vertegenwoordigt 40 procent van de Belgische beurswaarde. Om de schulden te verminderen besliste hij het dividend te halveren tot 1,80 euro per aandeel. Dat had nog geen invloed op de uitbetaling van het slotdividend over boekjaar 2017 in mei, maar wel op de interim-coupon van november.

Over het boekjaar 2017 keerde AB InBev nog 7,27 miljard euro uit. Daarmee kan je heel Telenet én Melexis kopen. Zelfs als alle andere bedrijven hun coupons fors zouden optrekken, volstaat dat niet om de halvering bij AB InBev te compenseren. De brouwer laat 3,63 miljard euro minder naar zijn aandeelhouders vloeien.

68 procent van de bedrijven op de Brusselse beurs die een dividend betalen, verhoogde vorig jaar nochtans hun winstuitkering, blijkt uit cijfers van de redactie. Die cijfers houden rekening met alle genoteerde bedrijven, terwijl Janus Henderson alleen de grootste bedrijven meetelt. De gemiddelde coupon in ons land steeg met 26 procent, en met 7 procent als we eenmalige superdividenden of extremen wegfilteren.

Klim in 2019

Voor 2019 verwacht Janus Henderson opnieuw een wereldwijde dividendklim, maar met bescheidener cijfers in lijn met de langetermijntrend. De beheerder gaat uit van een stijging van 3,3 procent tot 1.414 miljard dollar. Dat bedrag is vergelijkbaar met het bbp van Australië. ‘De winstverwachtingen van de bedrijven en de economische vooruitzichten nemen af. Toch denken de meeste waarnemers dat de bedrijven in 2019 hun winst nog zullen zien groeien’, zegt analist Ben Lofthouse.

Los van AB InBev zijn de prognoses voor de Belgische dividenden gunstig. Het resultatenseizoen is pas begonnen, maar al 63 procent van de bedrijven die jaarcijfers gaven, kondigde een couponstijging aan. 27 procent houdt vast aan een stabiel dividend. Slechts 10 procent gaat in de uitkering snijden. Bedrijven als Lotus bakeries, KBC en Fagron trekken hun dividenden met dubbele cijfers op. Bij de tegenvallers zit behalve AB InBev ook de plantagegroep Sipef.

 

Aandeelhouder meer verwend dan werknemer

 

Het lijkt erop dat de aandeelhouders guller worden vergoed dan de werknemers. Terwijl de dividenden de jongste jaren jaarlijks 5 tot 7 procent stegen, schommelde de loongroei volgens de Internationale Arbeidsorganisatie rond 2 procent.

Dat de dividenduitkeringen stijgen, heeft meerdere redenen: de winsten vallen hoger uit, de bedrijven keren een groter stuk van de winst uit, en bedrijven die vroeger geen winst uitkeerden, doen dat nu wel. Overigens maakt het voor de aandeelhouders niet zo veel uit of de winst wordt uitgekeerd. Als de winst in het bedrijf blijft, leidt dat normaal tot een hogere aandelenkoers. Nog een verklaring voor de stevige dividendengroei, in de VS, is de belastinghervorming voor bedrijven van president Donald Trump.

Dividenden zijn maar één vorm van inkomsten uit kapitaal, er zijn ook renteopbrengsten. Maar de stevige groei van de dividenduitkeringen illustreert wel voor een stuk het fenomeen dat van de meerwaarde in de economie een groter deel naar de kapitaalverschaffers vloeit en een kleiner deel naar de werknemers. Dat is een internationale trend, die in sommige regio’s wat sterker is dan in andere. De cijfers schommelen van jaar tot jaar, maar in de VS is het arbeidsaandeel in de economie gedaald van 63,55 procent in de jaren negentig tot 57 procent in 2010. Sinds 2015 is het weer opgeveerd tot 59 procent.

Volgens economen komt dat door de globalisering, die de concurrentie tussen bedrijven heeft verhoogd, door het beleid van loonmatiging dat veel landen hebben gevoerd, door de mindere macht van de vakbonden en door de opmars van superbedrijven. Denk aan de technologiesector, waar Amazon, Apple en Google zeer hoge winstmarges realiseren.

Belgische gezinnen

In België zakte het arbeidsaandeel van 65,8 procent in 1985 naar 60,4 procent in 2015.

Voor de gezinnen blijft arbeid meestal toch de belangrijkste inkomensbron. In 2018 hadden de Belgische gezinnen een gezamenlijk inkomen van 252 miljard euro, leert het jongste jaarverslag van de Nationale Bank. Daarvan kwam 170,5 miljard euro uit arbeid, 53,4 miljard euro uit zelfstandige arbeid en 28,3 miljard euro uit vermogen - waarvan 17 miljard euro dividenden.

De afgelopen vijf jaar steeg het inkomen uit vermogen minder snel dan het inkomen uit arbeid. In 2014, 2015 en 2016 daalde het zelfs.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud