Grafiek van de dag

België steunt onderzoek in bedrijven vooral fiscaal

©Mediafin

België is gul met steun aan onderzoek en ontwikkeling in bedrijven, maar het moet anders, stelt een rapport van de Nationale Bank.

België zit in de top inzake overheidssteun aan bedrijven voor onderzoek en ontwikkeling (research & development of R&D). Enkel de Franse overheid geeft een groter aandeel uit van het bruto binnenlands product (bbp).

Kijken we enkel naar de indirecte steun - zoals bijvoorbeeld het belastingkrediet voor investeringen in onderzoek of een korting op de bedrijfsvoorheffing van onderzoekerslonen - dan geeft geen enkel Europees land meer uit dan België. In verhouding geeft ons land veel minder directe steun. Nog geen 20 procent gaat via subsidies rechtstreeks naar de bedrijven.

Dat moet anders, stelt de Nationale Bank van België. In een net gepubliceerd rapport neemt de centrale bank de doeltreffendheid van de steun onder de loep. Ze doet dat op basis van eerder onderzoek, onder meer van de OESO, de denktank voor de rijke landen.

Fiscale stimuli via de vennootschapsbelasting zijn moeilijker haalbaar voor jonge en startende bedrijven, die dikwijls nog geen winst maken en 'vaak over het beste groeipotentieel' beschikken, en lijken dus vooral grote bedrijven ten goede te komen. Meer directe steun zou doeltreffender zijn voor jonge bedrijven, stelt het rapport.

Daarnaast is de impact van de fiscale stimuli specifiek in ons land niet altijd even groot. Daarom, schrijft de NBB, zou het 'nuttig kunnen zijn de Belgische R&D-steunregelingen te heroverwegen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud