Belgische multinationals betalen gemiddeld 5 procent belastingen in ons land

Europees commissaris Margrethe Vestager tikte België in 2016 op de vingers omdat het belastingvoordelen had gegeven aan een aantal internationale bedrijven. ©EPA

De 54 Belgische multinationals betalen volgens cijfers van de economische denktank OESO gemiddeld 5 procent belastingen in ons land. Dat is minder dan de 15 procent minimumbelasting die de G7 multinationals wil opleggen.

De beslissing van de G7, de grootste westerse industrielanden, om een minimumbelasting voor multinationals in te voeren heeft ook gevolgen voor ons land. De belasting op bedrijfswinsten brengt jaarlijks zowat 17,7 miljard euro op voor de Belgische schatkist. Dat vertegenwoordigt bijna 10 procent van de totale belastingontvangsten in ons land. Daarmee zitten we net boven het gemiddelde in de OESO. De verhouding van de bedrijfsbelastingen tot het bruto binnenlands product bedroeg in 2019 4,5 procent, een stuk boven het OESO-gemiddelde van 3 procent. Het tarief dat een bedrijf in ons land gemiddeld als winstbelasting betaalt, bedraagt 23 procent. Internationaal is België geen belastingparadijs voor bedrijven, maar het is ook geen belastinghel. We zitten in het peloton.

Van de bedrijfsbelasting wordt 27 procent betaald door multinationale ondernemingen, bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro die in verschillende landen actief zijn.  Belgische filialen van buitenlandse groepen zijn goed voor de bulk (20 procent) daarvan, blijkt uit een rapport dat de OESO vorig jaar publiceerde.

België heeft zo zijn gunstregimes om multinationals te verleiden, zoals de notionele intrestaftrek en de overwinstrulings. Voor die laatste werd België in 2016 op de vingers getikt door Europees commissaris Margrethe Vestager. Maar het Europees Hof van Justitie floot haar later terug.

De 54 Belgische multinationals betalen hier gemiddeld 5 procent belasting op hun winsten.

Er zijn 54 Belgische multinationals. Die betalen hier gemiddeld 5 procent belasting op hun winsten, blijkt uit cijfers die ze sinds kort per land moeten rapporteren en die de OESO in een databank verzamelt - de recentst beschikbare cijfers hebben betrekking op 2016. Dat is bijzonder weinig en een stuk onder de 15 procent die de ministers van Financiën van de G7 als minimumbelasting voor multinationals naar voren schuiven.

Een verklaring kan zijn dat ze van uitzonderlijke gunstregimes genieten, bijvoorbeeld op patentinkomsten, of dat een belangrijk deel van hun inkomsten dividenden zijn van buitenlandse filialen, die daar al op hun winsten zijn belast.

De essentie

  • Multinationals, binnen- en buitenlandse, staan in voor 27 procent van de bedrijfsbelastingen in België.
  • Belgische multinationals betalen hier gemiddeld 5 procent belastingen.
  • In vergelijking met sommige landen is België geen fiscaal paradijs.
  • De overheden lopen door belastingontwijking jaarlijks 240 miljard dollar aan inkomsten mis, schat de OESO.

Het zegt natuurlijk weinig over de belastingen die die multinationals op hun globale winsten betalen. De chemiegroep Solvay zegt in haar jaarverslag dat het in 2020 26 procent belastingen heeft afgedragen op haar groepswinst. Het biofarmabedrijf UCB betaalde 119 miljoen euro belastingen op een winst van 880 miljoen euro, wat neerkomt op 13,4 procent. Voor de baggeraar en windparkenbouwer DEME gaat het om 25,3 procent, DPG Media zegt 61 miljoen euro belastingen te hebben betaald op een bedrijfswinst van 254 miljoen euro (24%).

De Belgische multinationals betalen ook belastingen op de winsten die ze in het buitenland realiseren. Dat verschilt per land en per bedrijf. Algemene conclusies zijn daar moeilijk uit te trekken. Maar er zijn indicaties. Dezelfde OESO-databank leert dat Belgische multinationals op hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk in 2016 1,7 procent winstbelasting betaalden, in Duitsland 22,6 procent, in Frankrijk 24 procent en in de VS 39 procent. Op hun winst behaald in Hongkong dragen ze 5 procent af.

Het is uitdrukkelijk overheidsbeleid de farmasector in België te verankeren en verder uit te bouwen door een gunstig fiscaal statuut te bieden.

Hoe zit het met wat buitenlandse multinationals, via hun hier aanwezige filialen, aan de Belgische schatkist bijdragen via belastingen op hun winsten? De jaarrekeningen van Janssen Pharmaceutica en GlaxoSmithKline wijzen er in eerste instantie op dat ze hier geen hoge belastingen betalen – met het voorbehoud dat die groepen hier nog dochterbedrijven hebben en dat ze buitenlandse inkomsten kunnen hebben. Maar het is uitdrukkelijk overheidsbeleid om de farmasector in België te verankeren en verder uit te bouwen door een gunstig fiscaal statuut te bieden. Janssen Pharmaceutica betaalde in 2019 8,6 miljoen euro op een winst van 1,66 miljard euro (0,5 procent), GSK Biologicals 189 miljoen op een winst van 2,2 miljard euro (8,6 procent). De groep GSK rapporteer een globale fiscale druk op haar winst van 16 procent. Johnson & Johnson, de groep waartoe Janssen Pharma behoort, 10 procent.

Amerikaanse multinationals betalen gemiddeld 17,5 procent op de winsten die hun Belgische filialen maken. Voor Franse bedrijven gaat het om 18,3 procent, voor de Luxemburgse om 16,1 procent. Filialen van Japanse multinationals betalen hier gemiddeld 22 procent belasting.

Fiscale paradijzen

De OESO stelt vast dat de winsten die multinationals rapporteren in sommige landen niet in verhouding staan tot het aantal personeelsleden of vaste activa die ze er hebben. En dat de belastingen die ze er betalen vaak opvallend laag liggen. Het gaat om landen die multinationals gebruiken in constructies om hun fiscale factuur te verminderen. De OESO verwijst daarbij naar bekende belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden, de Britse Maagdeneilanden, Barbados, Liberia, Singapore en Zwitserland, maar ook naar Malta, Cyprus, Nederland, Luxemburg en Ierland.

Die landen dreigen ook het meest te verliezen als er nieuwe internationale regels komen voor het belasten van multinationale ondernemingen. Ze zullen hun fiscale troeven niet meer zo sterk kunnen uitspelen.

Volgens de OESO lopen overheden jaarlijks 240 miljard dollar aan belastingontvangsten mis als gevolg van belastingontwijking door multinationale ondernemingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud