Fraude of agressie bij rijexamen kan tot uitsluiting leiden

©Hollandse Hoogte / Roger Dohmen Fotografie

Wie tijdens zijn rijexamen of -opleiding verbaal of agressief uit de hoek komt of fraude pleegt, kan vanaf de zomer tijdelijk uitgesloten worden van het examen.

De Vlaamse regering heeft immers een reeks aanpassingen aan de Vlaamse rijopleiding en -examens principieel goedgekeurd. Belangrijkste maatregel is de uitwerking van een fraudereglement waarmee examencentra kunnen optreden tegen personen die fraude plegen tijdens het rijexamen, meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

'Uit overleg met de sector is gebleken dat personen en organisaties steeds inventiever worden om te slagen voor het examen, geeft de minister aan. 'De examencentra stonden tot op heden vrij machteloos tegen dergelijke praktijken. Nu zullen ze personen die zich niet aan de spelregels houden tijdelijk kunnen uitsluiten.'

Gesjoemel met attesten

De nieuwe regelgeving, die komende zomer in werking moet treden, maakt het mogelijk om onregelmatigheden en fraude, of pogingen daartoe, voor, tijdens of na het theorie- of praktijkexamen strenger te bestraffen. Verbale of fysieke agressie of het niet naleven van richtlijnen of instructies van examinatoren of andere medewerkers kunnen dan bestraft worden door een tijdelijke uitsluiting van de examens. Dat geldt zowel voor kandidaten als begeleiders.

'Samen met onze administratie volgen we ook een aantal specifieke dossiers rond gesjoemel met bekwaamheidsattesten. Dat zijn de attesten die worden uitgereikt door rijscholen nadat er twintig uur scholing werd gevolgd en waarmee een voorlopig rijbewijs kan worden aangevraagd. Er staat een digitaliseringsproject in de steigers dat ook dergelijke inbreuken onmogelijk zal maken', kondigt de minister aan.

Geen tolk meer beschikbaar

Het theorie-examen en de gevaarherkenningstest wijzigt voor personen die het Nederlands niet machtig zijn. Er zal niet langer bijstand zijn van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk, maar er wordt gekozen voor een vooraf opgenomen vertaling. De kandidaat hoort de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden via de hoofdtelefoon in het Frans, Duits of Engels, terwijl hij de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden op het computerscherm in het Nederlands ziet.

Buitenlands rijbewijs

Houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs zullen ook geen vrijstelling meer krijgen. Ze moeten verplicht scholing volgen vooraleer ze aan het theoretisch en praktisch rijexamen kunnen deelnemen. Dat is ook het geval voor mensen met een erkend buitenlands rijbewijs dat niet voldoet aan de andere voorwaarden voor de vrijstelling voor het theoretisch en praktisch examen. Door deze wijziging worden houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs aan dezelfde verplichtingen als alle andere kandidaten onderworpen, aldus minister Peeters.

Doventolk

Kandidaten met een beperking krijgen extra aandacht. Zo zullen kandidaten met een gehoorbeperking, die nood hebben aan de bijstand van een beëdigd doventolk en geen gebruik maken van het wettelijke kader van tolkuren, via het examencentrum gebruik maken van een beëdigd doventolk

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud