Gezond bedrijf heeft niet alleen oog voor winst en dividend

©BELGA

Het succes van een onderneming mag niet alleen afgemeten worden aan financiële doelstellingen. Ook haar impact op de economie, op de maatschappij en op het milieu dient in rekening te worden gebracht, zegt de Zuid-Afrikaanse expert in corporate governance Mervyn King.

Mervyn King is de keynotespreker op het International Governance Forum dat Guberna, het Belgische Instituut voor Bestuurders, maandag organiseert. De Zuid-Afrikaanse professor is een van de drijvende krachten achter internationale initiatieven om  de maatschappelijke, sociale en milieu-impact van bedrijven te integreren in het managementdenken - integrated thinking - en in de rapportering over hun activiteiten - integrated reporting. In België probeert onder meer de chemiegroep Solvay die principes toe te passen. King publiceerde daarover zopas een nieuw boek 'The Healthy Company'.

‘De these dat een onderneming ernaar moet streven haar winst te maximaliseren voor zijn aandeelhouder is achterhaald’, zegt King. ‘Een bedrijf werkt niet alleen met financieel kapitaal, maar ook met andere vormen van kapitaal: machines, intellectueel kapitaal, menselijk kapitaal en natuurkapitaal. Die zijn niet terug te vinden in de financiële balans van een onderneming. Maar het management en de raad van bestuur dienen die vormen van kapitaal wel mee in rekening te nemen’, zegt King. ‘Dat moet deel uitmaken van hun denkkader.’

Het creëren van waarde is de doelstelling van de onderneming. Maar niet alleen waarde voor de aandeelhouders, ook voor de economie, voor de samenleving en voor het milieu. Gaan de financiële markten, die een grote macht hebben, wel daarin mee? Eerder dit jaar kreeg bij de Franse voedingsreus Danone CEO Emmanuel Faber de bons omdat de aandeelhouders vonden dat hij te zwaar inzette op duurzaamheid, ten koste van de winstgevendheid.

Een bedrijf werkt niet alleen met financieel kapitaal, maar ook met andere vormen van kapitaal: machines, intellectueel kapitaal, menselijk kapitaal en natuurkapitaal.
Mervyn King
Expert corporate governance

‘Uiteraard willen de pensioenfondsen die als institutioneel belegger aandeelhouder zijn in een bedrijf een behoorlijk financieel rendement op hun investering’, zegt King. ‘Maar ze hebben er ook belang bij dat het bedrijf op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier opereert. ‘Een evenwichtige benadering is nodig’.

Hij wijst op de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement en van de bestuurders. ‘ Een vennootschap is een juridische fictie. Ze is de facto altijd onschuldig. Als ze iets misdoet of schade veroorzaakt, is dat altijd het gevolg van menselijke beslissingen, van het management of van de bestuurders.’

Cyberveiligheid

Volgens King moeten vier onderwerpen op de agenda staan van elke vergadering van de raad ven bestuur: de relaties met alle stakeholders, de verhouding van de inputs tot de outputs van het bedrijf, de risico’s en de opportuniteiten en informatietechnologie en cyberveiligheid.

De financiële rapportering van bedrijven is voor de gewone burgers grotendeels onbegrijpelijk. Dat zal niet veranderen als bedrijven ook verplicht worden in hun jaarverslag op een geharmoniseerde manier te rapporteren over het naleven van duurzaamheidsnormen. King pleit ervoor dat ze dat doen in een apart beknopt rapport, geschreven in een begrijpelijke taal. Een verslag aan de samenleving. ‘Vroeger werd vooral gerapporteerd over de productie, de bijdrage die het bedrijf leverde tot de wereld. Maar het omgekeerde is ook nodig: een bedrijf dient te rapporteren welke bijdrage de wereld levert om haar activiteiten mogelijk te maken.’

Mervyn King is keynotespreker op het (digitale) International Governance Forum  dat Guberna, het Instituut voor Bestuurders, organiseert op maandag 28 juni. Informatie en inschrijven op guberna.be

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud