Advertentie

Meer buitenlandse investeringen in België leveren minder jobs op

©BELGA

Het aantal buitenlandse investeringen in België klom in 2014 met 13 procent, maar de jobcreatie die dat meebracht, daalde met 2 procent, blijkt uit een studie van consultant EY. N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit in een reactie voor lagere loonkosten en besparingen.

Het aantal directe buitenlandse investeringen in ons land - overnames niet meegerekend - steeg vorig jaar met 13 procent tot 198 projecten - waarvan 121 in Vlaanderen. Het aantal nieuwe jobs dat daardoor gecreëerd werd, daalde echter met 2 procent. ‘Het is een bevestiging van een trend die al enkele jaren bezig is’, zegt Herwig Joosten van consultancybedrijf EY. ‘In vergelijking met 2004 ligt het aantal buitenlandse investeringen in België nu 45 procent hoger. Maar dat levert 40 procent minder jobs op dan tien jaar geleden.’

In vergelijking met 2004 ligt het aantal buitenlandse investeringen in België nu 45 procent hoger. Maar dat levert 40 procent minder jobs op dan tien jaar geleden.
Herwig Joosten
Managing Partner Tax bij EY

Een buitenlandse investering in België, weze het een totaal nieuwe project of een uitbreidingsinvestering, leverde vorig jaar gemiddeld 17,6 nieuwe arbeidsplaatsen op - in 2004 was dat nog 42,9 arbeidsplaatsen. Daarmee zit België ver beneden het Europees gemiddelde van 43,5 arbeidsplaatsen per investering.

Inzake aantal buitenlandse investeringen staat België in de Europese rangschikking op de vijfde plek, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en België. Maar de investeringen in België gebeuren ofwel in kapitaalintensieve sectoren, zoals de chemie en de verwerkende nijverheid, of wel in marketing en verkoop. In beide gevallen is de jobcreatie die eruit voortlvoeit verwaarloosbaar, zegt Joosten.

Hij wijt de slechte score van België op dit vlak aan de hoge loonkosten - of althans de perceptie die buitenlandse bedrijfsleiders daarover hebben. Compleet nieuwe investeringen leveren over het algemeen minder nieuwe jobs uit dan de uitbreidingsinvesteringen.

Hoofdkwartieren

Joosten wijst er ook op dat België er steeds minder goed in slaagt hoofdkwartieren van buitenlandse bedrijven aan te trekken. Vorig jaar waren er dat nog 4. Het Verenigd Koninkkrijk en Ierland doen het op dit vlak opmerkelijk beter, met respectievelijk 57 en 16 nieuwe hoofdkantoren. Volgens Joosten zijn dat niet toevallig twee landen met een laag nominlaal tarief voor de vennootschapsbelasting.

Investeerders vinden dat de aantrekkelijkheid van België als investeringsland erop vooruit gaat. Maar ze koppelen daar geen bereidheid aan om daadwerkelijk te investeren.

De studie van EY peilt ook naar hoe buitenlandse investeerders de aantrekkelijkheid van België zien om er een vestiging op te richten of er hun activiteiten uit te breiden. Uit de rondvraag blijkt dat de investeerders vinden dat de aantrekkelijkheid van België als investeringsland erop vooruit gaat. Maar ze koppelen daar geen bereidheid aan om daadwerkelijk te investeren. Dat is verontrustend, vindt Joosten.

Overigens blijkt dat buitenlandse investeerders steeds minder belang hechten aan factoren die de traditionele Belgische troeven uitmaken, zoals infrastructuur en goed opgeleide arbeidskrachten, maar meer aan de omvang van de markt en de koopkracht van de bevolking.

Taxshift

In een reactie op de studie toont N-VA-voorzitter Bart De Wever zich tevreden. 'Na jaren van stilstand en zelfs achteruitgang, trekken we weer buitenlandse investeringen aan.' Maar hij erkent dat er een loonkostenhandicap blijft. 'We moeten de lasten op arbeid verder verlagen, zodat er ook banen bijkomen. Maar dat kunnen we enkel als ook de werknemers er op vooruitgang. De taxshift moet ook een belastingverlaging zijn. Mensen moeten dat netto in hun portefeuille voelen. Dus moeten we ook besparen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud