Advertentie

Niemand kan nog schuilen achter vennootschap

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ©Dieter Telemans

Niemand kan zich nog verbergen achter vennootschappen, stichtingen, verenigingen en andere structuren in België. Er komt een databank met de namen van alle begunstigden.

Bij het onderzoeken van verdachte geldstromen en fraudes botsen speurders nog te vaak op vennootschappen, stichtingen en andere structuren waarbij het niet duidelijk is wie er achter schuilgaat. Wie is de echte begunstigde achter de gekende bestuurders, zaakvoerders, stromannen, tussenpersonen,... Een nieuwe maatregel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) moet paal en perk stellen aan die onduidelijkheden.

Vennootschappen en stichtingen die niet prijsgeven wie er echt achter schuilgaat, riskeren boetes.

Er komt bij Financiën een grote databank waarin alle namen en gegevens komen van de echte, ‘uiteindelijke begunstigden’ achter alle vennootschappen die in ons land zijn opgericht. In die databank zitten ook de begunstigden achter alle stichtingen, trusts, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en andere juridische structuren die vergelijkbaar zijn met fiscaal interessante structuren zoals trusts. 

De nieuwe databank komt er niet bij de belastingcontroleurs, wel bij de afdeling Thesaurie van Financiën. Die zal eerst zelf alle bekende gegevens van alle vennootschappen en andere structuren verzamelen. Zoals de bestuurders van een bedrijf, de vertegenwoordigers van een vzw, de dagelijkse zaakvoerders, de stichters van een stichting...

Maar dan is het aan alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen om de nieuwe databank te voeden met de namen van mensen die de uiteindelijke begunstigden zijn van die structuren. Bijvoorbeeld in wiens belang een vzw nu echt werkt of is opgericht. Of wie rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is van een vennootschap of er een groot deel van de stemrechten bezit. In het geval van complexe structuren, zoals trusts en fiduciën, gaat het om de namen van de beheerders, oprichters, begunstigden en onrechtstreekse eigenaars.

Boetes

Kortom: al wie achter de schermen aan de touwtjes trekt, moet voortaan gekend zijn bij de overheid. Maar de informatie in de nieuwe databank moet komen van de vennootschappen zelf. Daarom zal de bevoegde dienst bij Financiën controleren wie de nieuwe wettelijke verplichting aan zijn laars lapt.

50.000 euro
Overtreders riskeren boetes van 250 tot 50.000 euro.

Wie in de fout gaat, riskeert een administratieve boete, opgelegd door de minister van Financiën. Die kan oplopen van 250 tot 50.0000 euro. Ook wie foute informatie over de achterliggende begunstigden doorspeelt, riskeert een sanctie. Maar zo’n boete kan je alleen krijgen nadat Financiën je eerst heeft gehoord of op z’n minst behoorlijk heeft opgeroepen. 

Niet voor fiscus

Hoewel de nieuwe grote databank bij Financiën komt, benadrukt de regering dat belastingcontroleurs er niet zomaar in kunnen rondneuzen. De gegevens zullen alleen dienen om het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Ook zullen niet alle aandeelhouders van een vennootschap vermeld moeten worden. Alleen wie 25 procent of meer van de aandelen in handen heeft, moet in de nieuwe databank staan. En als het werkelijk onmogelijk is een persoon aan te duiden als de uiteindelijke begunstigde, mogen ook de namen van het hogere leidinggevende personeel worden opgegeven.

De ingrijpende maatregel staat in een lijvig wetsontwerp dat gisteren door de regering-Michel is goedgekeurd. Een pak wetswijzigingen waren nodig om België zijn Europese en internationale verplichtingen te doen nakomen in de strijd tegen alle mogelijke witwasoperaties. Na advies van de Raad van State vertrekt het wetsontwerp naar het parlement.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud