Ook koeriers moeten de wet naleven

Senior writer

Koerierbedrijven die in ons land bedrijvig zijn, moeten de Belgische sociale en arbeidswetgeving naleven. Dat is een evidentie.

Hoewel ze eerder al op de vingers zijn getikt, blijkt dat de koerierbedrijven PostNL en GLS - onderdeel van het Britse Royal Mail - het nog altijd niet nauw nemen met de sociale en arbeidswetgeving in België. Er is sprake van sociale fraude, zwartwerk, het onderbetalen van werknemers en koeriers, en van wurgcontracten met onderaannemers die ingeschakeld worden om de pakjes te bezorgen.

Dat werpt nog maar eens het licht op de minder fraaie kant van de e-commerce. De consument wil zijn in een webshop aangekochte product zo snel mogelijk en tegen een lage prijs thuis geleverd krijgen. De koerierbedrijven, die opereren op een erg concurrerende markt, staan onder druk van de grote webwinkels om de kostprijs van hun diensten zo laag mogelijk te houden. Die pressie, én van de consumenten én van de leveranciers, komt op de rug van de werknemers van de koerierbedrijven terecht.

Pakjes bezorgen met een bestelwagen is een job die geen hoge kwalificaties vergt. Maar het biedt laaggeschoolden de mogelijkheid een baan te hebben en een inkomen te verwerven. En uiteraard hebben ook zij recht op een aanvaardbare arbeidssituatie en op sociale bescherming.

Bedrijven die in België actief zijn, worden geacht de Belgische regels ter zake te respecteren. Dat die regels te streng en te star zijn, daarover is discussie mogelijk. Zo was het met de reglementering voor nachtwerk in de distributiecentra.  De weinig flexibele regels maakten dat een aantal grote e-commercespelers ervoor kozen hun verdeelcentrum niet in België te vestigen, maar in Nederland of Duitsland. Ons land liep daardoor economische bedrijvigheid en jobs mis. Dat is intussen deels bijgestuurd. Het kan echter niet dat bedrijven de arbeids- en de sociale wetgeving naar eigen goedvinden opzijschuiven.

Als sommige koerierbedrijven bewust onder de lat duiken, ontstaat er een ongelijk speelveld met de concurrenten die zich wel aan de regels houden.

Het is een zaak ook van eerlijke concurrentie. Want als sommige koerierbedrijven bewust onder de lat duiken, ontstaat er een ongelijk speelveld met de koerierbedrijven die zich wel aan de regels houden. Voor een overheidsbedrijf als Bpost wordt het moeilijk om op te boksen tegen cowboys in de sector die business kunnen inpikken omdat ze fors buiten de lijnen kleuren.

Ze moeten worden aangemaand het spel volgens de in België geldende regels te spelen. Doen ze dat niet, dan moeten ze verplicht worden om hun boeltje - hun depots - in ons land te sluiten. Ze kunnen dan eventueel een uitvalsbasis naar net over de grens verhuizen. Maar dat levert hen dan wel een concurrentienadeel op.

Als de koerierbedrijven zich plooien naar de Belgische sociale en arbeidswetgeving, een evidentie toch, zal dat het bezorgen van pakjes misschien wat duurder maken. Maar ze moeten niet aarzelen dat door te rekenen aan de eindklanten. Die hebben ook hun verantwoordelijkheid in het tegengaan van uitbuiting.

En de beursgenoteerde bedrijven PostNL en Royal Mail zijn het aan hun reputatie verplicht erop toe te zien dat voor sociale wanpraktijken geen plaats is in hun Belgische activiteiten. Een veroordeling door een Belgische arbeidsrechtbank zou hun blazoen ferm besmeuren.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud