Advertentie
Advertentie

Raad van State zet nieuwe rem op Saeftinghedok

©Rob Huibers/Hollandse Hoogte

De aanleg van het Saeftinghedok aan linkeroever in de Antwerpse haven dreigt verder te verzanden in een procedureslag. Met een negatief advies plaatst de auditeur van de Raad van State opnieuw vraagtekens bij de uitbreidingsplannen.

Met het negatief advies over het reparatie-GRUP dat het Saeftinghedok in de Antwerpse haven mogelijk moet maken, is de kans groot dat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zal vernietigen of schorsen.

Om de haven op de linkeroever van de Schelde te kunnen uitbreiden en het Saeftinghedok aan te kunnen leggen, had de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Zeehavengebied Antwerpen opgesteld, maar de Raad sprak eind 2013 de schorsing uit. Het rechtscollege had als voornaamste bezwaar dat de uitbreiding van de natuurcompensatiegebieden voorafgaand aan de havenuitbreiding te vaag werd omschreven.

Oktober vorig jaar keurde de Vlaamse regering na enkele aanpassingen een reparatie-GRUP goed. Volgens de actiegroep Doel 2020 is ook dat aangepaste GRUP onwettig en de actievoerders stapten opnieuw naar de Raad van State. Ze ijveren voor het voortbestaan van het polderdorp Doel, dat zou moeten wijken voor het nieuwe dok.

De actiegroep kreeg inzage in het negatief advies van de auditeur en ziet daarin een hoopvol signaal om de gewestelijke plannen te vernietigen. ‘Het reparatie-GRUP is onwettig. In wezen moet een nieuw milieueffectenrapport worden opgesteld, wat jaren in beslag zal nemen’, zegt de actiegroep.

Capaciteitsuitbreiding

In een recent interview in De Tijd benadrukte haventopman Eddy Bruyninckx het economisch belang van de aanleg van het 4.150 meter lange Saeftinghedok. ‘Als we conservatief rekenen met een groei van het containerverkeer met 3 tot 5 procent zit het Deurganckdok tegen 2020 vol. Zelfs als we nu het fiat krijgen voor het Saeftinghedok kan het eerste schip daar pas in 2021 aanleggen', aldus de haventopman. Het Antwerpse Havenbedrijf drong er vorige week bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op aan om maatregelen te treffen voor de eerste fase van de aanleg van het Saeftinghedok.

De kosten voor de bouw worden geraamd op 600 miljoen euro, waarvan het Havenbedrijf 440 miljoen voor zijn rekening zou nemen. In regeringskringen is niet iedereen overtuigd van het project. Het is duur, het impliceert de onteigening van 1.500 ha polders en enkele dorpjes en het dreigt de mobiliteit op Linkeroever nog meer in de knoop te brengen, zeggen tegenstanders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud