netto

Werkgevers zien verplichte ‘prikklok’ niet zitten

Voorstanders wijzen erop dat een registratiesysteem de enige manier is duidelijkheid te krijgen bij betwistingen over werkprestaties. ©PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Het VBO en Unizo reageren afwijzend op het Brussels arrest dat werkgevers de facto verplicht een tijdsregistratiesysteem op te zetten. 'Niet meer van deze tijd', klinkt het.

Het Brusselse Arbeidshof oordeelde onlangs dat werkgevers zelf verantwoordelijk zijn voor het registreren van de gewerkte uren van hun werknemers. Doen ze dat niet, dan kunnen werknemers zonder bewijs aanvoeren dat ze recht hebben op een vergoeding voor overwerk.

Dat arrest maakt een oud debat los tussen voor- en tegenstanders van een tijdsregistratiesysteem. Gemakshalve wordt dat weleens een ‘prikklok’ genoemd, al zijn systemen zoals een app of een papieren registratie evengoed mogelijk.

Vandaag is het vanuit hr-oogpunt belangrijker in te zetten op vertrouwen
Monica De Jonghe
Directeur-generaal VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt in een reactie dat zo'n systeem niet meer van deze tijd is. 'Dan zit je in een oude logica van 'command and control'. Vandaag is het vanuit hr-oogpunt belangrijker in te zetten op vertrouwen', zegt Monica De Jonghe, de directeur-generaal van het VBO. 'In human resources is een evolutie bezig van een tijdsverbintenis naar een resultaatsverbintenis.'

De Jonghe wijst erop dat een strikte tijdsregistratie moeilijk is bij telewerk. Het VBO adviseert bedrijven duidelijke afspraken te maken in plaats van een tijdsregistratiesysteem in te voeren. 'Er moet voldoende alertheid zijn bij de bedrijven dat er een risico bestaat. Je moet afspraken kunnen aantonen.'

Ook Unizo reageert vol onbegrip op het arrest. 'Compleet onredelijk en onwerkbaar', zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 'Willen we echt een werkvloer waar wederzijds vertrouwen en een sfeer van geven en nemen worden ingeruild voor een rigide registratie- en controlesysteem?'

Inzicht

Voorstanders wijzen erop dat een registratiesysteem de enige manier is duidelijkheid te krijgen bij betwistingen over werkprestaties. 'We merken dat medewerkers vaak vragende partij zijn om te prikken, om op een geobjectiveerde manier hun 'work-life balance' te beheren. Voor veel mensen is dat een makkelijke, administratief eenvoudige houvast', zegt Tom Vanblaere, jurist en departementshoofd Bestuurszaken bij de stad Roeselare in een reactie op Twitter.

Een registratiesysteem schept duidelijkheid en die duidelijkheid leidt tot vertrouwen.
Peter 's Jongers
CEO Protime

'Het probleem is dat een registratiesysteem te vaak als een controlemiddel gezien wordt. Je kan het ook gebruiken als een tool om inzicht te krijgen in de werkdruk, om te vermijden dat werknemers in overdrive gaan', zegt Peter 's Jongers van Protime, een Aartselaars bedrijf dat apps voor tijdsregistratie en -planning maakt. In zo'n app kunnen werknemers aangeven wanneer ze even weg moeten en kunnen werkgevers vragen dat iedereen op een bepaald tijdstip aanwezig is. 'Dat schept duidelijkheid en die duidelijkheid leidt tot vertrouwen', zegt 's Jongers.

Het Brusselse arrest kan een wetgevend initiatief over tijdsregistratie in een stroomversnelling brengen. De Open VLD-parlementsleden Christian Leysen en Vincent Van Quickenborne dienden in september vorig jaar in de Kamer een wetsvoorstel in dat de verplichte tijdsregistratie in een stelsel van glijdende uurroosters afschaft. 'In de plaats willen we dat systeem optioneel maken. Er moeten dan op bedrijfsniveau afspraken gemaakt worden tussen de sociale partners', zegt Leysen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud