'Wied in extralegale voordelen en verlaag loonbelasting'

Het mobiliteitsbudget, gelanceerd door de regering-Michel, is niet populair bij de werkgevers. ©BELGAONTHESPOT

Werkgevers hekelen de hoge fiscale heffingen op de salarissen en het vakantiegeld, trekken de toegevoegde waarde van eco- en cultuurcheques in twijfel, en zijn bijzonder ontevreden over het mobiliteitsbudget.

Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlerick Business School bij zowat 300 bedrijven. Zowat 94 procent van de werkgevers is ontevreden over de huidige loonfiscaliteit.

Ze hekelen de hoge fiscale en parafiscale heffingen op de salarissen en op betalingen ‘in geld’ zoals  het vakantiegeld, de eindejaarspremie en bonussen.

Een andere steen des aanstoots is de veelheid aan systemen rond de extralegale voordelen - er zijn er 35 - die vaak verschillend worden behandeld in de directe belastingen en in de sociale zekerheid.

Mobiliteitsbudget

Bijzonder grote ontevredenheid is er over het mobiliteitsbudget, een fiscaal gunstig regime voor de financiële tegemoetkoming van de werkgevers in de kosten van het woon-werkverkeer - met de auto, de fiets of het openbaar vervoer - van hun werknemers. Het regime is te complex, te weinig flexibel en weinig interessant voor bedrijven die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Over de fiscaliteit in verband met aanvullende bedrijfspensioenverzekeringen zijn de werkgevers over het algemeen wel tevreden.

De meest gebruikte en de meest gewaardeerde extralegale voordelen zijn de bedrijfsfiets, de hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en terugbetaling van de internetverbinding thuis.

Horecacheques

Niet populair zijn de terugbetaling van bijdragen voor het privépensioensparen,  de aandelengerelateerde vergoeding en de pc-privé-regelingen. Ecocheques, sport- en cultuurcheques en nu ook de horecacheques bieden volgens de werkgevers weinig toegevoegde waarde.

De werkgevers zeggen akkoord te gaan met de afschaffing van het fiscale gunstregime van heel wat extralegale voordelen in ruil voor een verlaging van de belasting op het vaste en variabele salaris. Op hun verlanglijstje staat wel de mogelijkheid om een deel van het variabele salaris loon tegen fiscaal gunstige voorwaarden te gebruiken als extra bijdrage in het pensioenplan van de werknemer.

Bouw de gunstregimes op rond enkele maatschappelijke prioriteiten als duurzame mobiliteit, pensioen en gezondheidszorg en thuiswerk.
Xavier Baeten,
Professor Vlerick Business School

Professor Xavier Baeten, gespecialiseerd in het domein van de verloning, concludeert uit het onderzoek dat de bedrijven sterk vragende partij zijn voor de vereenvoudiging van de huidige loonfiscaliteit. Hij stelt voor dat de overblijvende extralegale voordelen geconcentreerd worden rond maatschappelijke prioriteiten als duurzame mobiliteit, pensioenen en zorgverzekering, en ondersteuning voor thuiswerk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud