Zelfs na steun blijft maar één bedrijf op vijf uit gevarenzone

De eerste ronde van steunmaatregelen tegen corona heeft effect, maar volstaat niet om te verhinderen dat bedrijven die voor de crisis gezond waren, mee de dieperik in worden gesleurd.

Als de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus tot 3 mei worden verlengd, dreigt maar 20 procent van de Belgische bedrijven - of ruim 72.000 vennootschappen - die periode van zwaar inkomstenverlies te doorstaan.

Anders gezegd, zonder extra steun van de overheid riskeert een grote meerderheid van de bedrijven de schok niet te overleven. Dat blijkt uit een analyse van de bedrijfsdata-expert Graydon.

Nog opmerkelijker is dat het merendeel van die 72.000 bedrijven niet door de eerste ronde aan steunmaatregelen overeind blijft. Ze doen dat op eigen kracht. Slechts 3.000 van die vennootschappen geraakt uit de gevarenzone dankzij maatregelen zoals de technische werkloosheid, die bedrijven toelaat hun loonkosten voor twee maanden te laten vallen, en de hinderpremie van 4.000 euro.

Veruit de meeste bedrijven die in de problemen dreigen te komen, waren voor de crisis gezond. Het gaat om 62 procent van alle bedrijven. De andere ondernemingen die over de kop dreigen te gaan (18%), vertoonden voor de corona-uitbraak al signalen van financiële zwakte (zie grafiek).

Merkwaardig genoeg is er een kleine groep - zo’n 4 procent van alle vennootschappen - die voor de crisis al in de problemen zat, maar in de huidige omstandigheden voort kan blijven werken. Dat komt omdat ze ook voor de coronacrisis al op een stevige spaarkas teerden. De andere bedrijven die standhouden, 16 procent van het totaal, kende voor de crisis geen financiële moeilijkheden. 

Het Graydon-onderzoek neemt alleen Belgische vennootschappen onder de loep die een jaarrekening moeten indienen, geen eenmanszaken. 

Topsporter

Twee weken geleden bleek al uit een eerste simulatie in De Tijd dat een op de vier bedrijven geen oorlogskas heeft om de lockdown door te komen. Graydon – dat sindsdien samenwerkt met de taskforce van de overheid – heeft die data verder verfijnd. Daaruit blijkt nu hoe kwetsbaar het bedrijfsleven is bij een verlenging van de lockdown.

Eric Van den Broele, senior manager onderzoek en ontwikkeling bij Graydon, legt uit hoe dat komt: ‘Een moderne financieel directeur laat in normale tijden elke euro aan kapitaal renderen. Als dat niet gebeurt, getuigt het van goed beheer dat geld elders in te zetten. Zodra geld onder de matras blijft liggen, haalt een aandeelhouder die middelen liever uit de vennootschap. Dat blijkt een groot nadeel te zijn bij de huidige crisis.’

De situatie is vergelijkbaar met een topsporter die getraind is voor de 100 meter sprint en geen grammetje vet aan zijn lijf heeft. Als die onverwacht een marathon moet lopen, zal zijn lichaam geen vetreserve hebben voor die energie.

Dat de technische werkloosheid – waar meer dan 1 miljoen Belgen gebruik van maken – niet meer bedrijven uit de gevarenzone loodst, komt omdat andere kosten wel doorlopen. Een restaurant dat de deuren sluit, blijft huur betalen en energiefacturen krijgen voor zijn diepvriezers.

Nieuwe maatregelen

De simulatie van Graydon is er een zonder voorgaande, omdat de situatie zo uitzonderlijk is. Normaal gezien gebeurt het in vredestijd nooit dat een bedrijf zijn omzet plots gedeeltelijk of helemaal ziet wegvallen. Alle klassieke graadmeters zoals winst, liquiditeit en solvabiliteit vervallen daardoor. Graydon ontwikkelde een nieuwe methodologie om in kaart te brengen hoeveel bedrijfsvermogen er nodig is om door deze crisis te geraken.

Het onderzoek leert dat meer steunmaatregelen nodig zijn. Die zijn er al voor een deel, in de vorm van betalingsuitstel bij de banken en verzekeraars, een garantieregeling voor nieuwe overbruggingskredieten, en een Vlaamse premie van 3.000 euro. In een volgende fase van het onderzoek neemt Graydon de impact van die steunmaatregelen mee.

Volgende week worden de conclusies over de economische schok - verder verfijnd tot op gemeentelijk niveau - op een interactief webplatform aangeboden aan lokale besturen. Ook zal het onderzoek nog uitgebreid worden naar eenmanszaken. Om privacyredenen wordt daar alleen gewerkt op basis van abstractere parameters zoals sector, betaalgedrag, grootte van bedrijven en de coronabesmettingsgraad per gemeente.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud