'20.000 auto's kunnen weg uit Brussel'

Autochaos in Brussel is een dagelijks fenomeen. ©Kristof Vadino

Minder auto's in het centrum en een mobiliteitsbudget voor iedereen kunnen volgens de consultant Deloitte de verkeers- en milieuproblemen in België oplossen.

'In Belgium, CAR is still KING.' Het rapport 'Een New Deal voor Mobiliteit in België', dat het consultancybureau Deloitte donderdag voorstelde, zet de zaken op scherp. Belgen vinden de auto het betrouwbaarste, veiligste en gemakkelijkste vervoermiddel. Bovendien vindt 43 procent van de Belgen reistijd het belangrijkste aspect van mobiliteit, meer dan kostprijs (20%) en veiligheid (18%). 

Om de gevolgen van die autoliefde - groeiende structurele files en sterke luchtverontreiniging - het hoofd te bieden, moeten volgens Deloitte de komende drie tot vijf jaar dringend drie grote hervormingen worden doorgevoerd. 

1/ 20.000 minder auto's in Brussel

Hoewel de auto een belangrijk deel van het transportnetwerk zal blijven, moeten de alternatieven aantrekkelijker worden. Vandaag maken maar 14 procent van de Belgen frequent gebruik van alternatieven voor de auto.

-10%
Minder kilometers
Door de eigenaars verantwoordelijk te maken voor het gebruik van hun auto, kan het aantal kilometers dat alle bedrijfswagens samen afleggen met 10 procent dalen, stelt consultant Deloitte.

Mobiliteitshubs op strategische plaatsen, waar het aanbod van openbaar vervoer, parkings en deeldiensten op elkaar aangesloten zijn, moeten soelaas bieden. In en rond Brussel kunnen zo 20.000 wagens uit het verkeer worden gehaald. Door die fysieke hubs kan het gebruik van alternatieve vervoermiddelen, zoals deelwagens, met 130 procent stijgen. Tegen 2030 kan 31 procent van de afgelegde kilometers 'gedeeld' zijn.

Daarnaast is er nood aan bijkomende investeringen in fietsinfrastructuur, omdat de fiets het ideale alternatief is voor de auto voor korte afstanden en in stadscentra. Automobilisten moeten worden afgeraden met de auto naar het stadscentrum te rijden. De meest voor de hand liggende ingrepen zijn hogere parkeerprijzen en minder parkeerplaatsen op straat.

2/ Mobiliteitsbudget voor iedereen 

Deloitte pleit ook voor een andere fiscale behandeling van mobiliteit. Eigenaars van bedrijfswagens moeten belast worden op het gebruik ervan, en niet enkel op het bezit. Minder vervuilende bedrijfswagens verdienen fiscale stimuli. 

Volgens het rapport moet het mobiliteitsbudget worden uitgebreid naar alle werknemers. Het mobiliteitsbudget, dat onlangs werd ingevoerd, is vandaag enkel mogelijk voor mensen met een bedrijfswagen, ongeveer 500.000 dus. Door een uitbreiding krijgen meer dan 5 miljoen Belgen de kans beter gebruik te maken van alternatieven.

4
Laadpalen
Brussel telt nog maar vier publieke laadpalen voor e-auto's. Dat moeten er 200 worden.

De salariswagens, die 8 procent van het wagenpark uitmaken maar wel 16 procent van alle kilometers rijden, wil Deloitte aanpakken met het principe van 'verantwoorde kilometers'. Chauffeurs moeten een taks voor de eigendom én voor het gebruik betalen. Wie minder brandstof gebruikt, moet minder betalen. Door de eigenaars verantwoordelijk te maken voor het gebruik van hun auto, kan het aantal kilometers dat alle bedrijfswagens samen afleggen met 10 procent dalen. 

3/ 20 procent elektrische auto's in 2030

Tot slot wil Deloitte het gebruik van groene auto's stimuleren. De consultant schat dat er in België tegen 2030 zowat 1,2 miljoen exemplaren rondrijden. Om de 'range anxiety' - de angst om stil te vallen met een lege batterij - weg te nemen, zijn meer investeringen in oplaadpunten nodig. Zo wil de Brusselse regering de komende jaren 200 laadpalen installeren. Maar voorlopig telt Brussel nog maar 4 publieke laadpalen. Daarnaast zou de overheid het prijsverschil tussen elektrische wagens enerzijds en diesel- en benzinewagens anderzijds moeten verkleinen door die laatste meer te belasten.

Intendant Oosterweel wil ook grote deelauto's op busstrook 

Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe vindt de aanleg van vrije busstroken een zeer goed idee. Maar de busbanen worden vandaag onderbenut. 'Je moet die stroken volpompen', zei de urbanist donderdag. 

Gisteren meldde De Tijd dat de tevredenheid over De Lijn blijft dalen. De Vlaamse vervoermaatschappij wil de tevredenheid en de stiptheid verbeteren door een betere doorstroming, onder meer via vrije busstroken.

D'Hooghe wil die busstroken ook openstellen voor ridesharingsystemen die verschillende personen vervoeren, zoals het Amerikaanse Via of Uber Pool. Daarbij worden mensen op de hoek van de straat opgepikt door een deelauto, waarin ook andere mensen zitten. 'Die ridesharingsystemen kunnen mensen uit de auto halen. Door ze toe te laten op de busstrook, krijgen ze een competitief voordeel tegen de individuele auto in de file.'

Over het huidige systeem waarbij ook taxi's op de busstrook mogen, is D’Hooghe kritisch. 'Een taxi die maar 1 persoon vervoert, hoort daar niet thuis.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud