Advertentie

Auto almaar grotere melkkoe voor begroting

©BELGA

Belastingen op auto’s en vrachtwagens brachten de Belgische begroting vorig jaar 19,63 miljard euro op. Maar de verwachte opkomst van de elektrische auto dreigt de belangrijkste inkomstenbron, de accijnzen op brandstoffen, droog te leggen.

Auto’s en vrachtwagens zijn een almaar belangrijkere inkomstenbron voor de overheid. De fiscale opbrengsten uit belastingen op motorvoertuigen stegen vorig jaar met 5 procent tot bijna 20 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de automobielorganisatie Febiac.

Nadat de fiscale inkomsten uit motorvoertuigen in 2014 en 2015 stabiel waren gebleven, nam hun belang de voorbije twee jaar sterk toe. Vorig jaar vloeide 2,4 miljard euro meer naar de federale en regionale staatskassen dan in 2015. Ter vergelijking: de federale begroting draait op 120 miljard euro aan belastinginkomsten, de Vlaamse schatkist op ongeveer 40 miljard euro.

De fikse stijging is voor een groot deel te danken aan de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april 2016. Die maatregel, die de verkeerscongestie moest verminderen, brengt de drie regionale overheden samen elk jaar ruim 600 miljoen euro op, vier keer meer dan het vroegere Eurovignet.

 

©Mediafin

Accijnzen

De accijnzen op brandstoffen bezorgden de federale schatkist vorig jaar 300 miljoen euro extra inkomsten, in 2016 ging het zelfs om een half miljard extra. De accijnzen groeien fel sinds de federale regering in 2015 besliste om het ‘cliquetsysteem’ opnieuw versneld in te voeren. Daarbij remt de federale overheid dalingen van de olieprijzen af, waarbij het verschil via hogere accijnzen naar de schatkist vloeit. De accijnzen waren vorig jaar goed voor liefst 28 procent van alle fiscale opbrengsten uit motorvoertuigen.

Als de elektrische auto zijn langverwachte doorbraak beleeft, dreigen de federale opbrengsten uit accijnzen snel op te drogen.

De vraag is hoelang de overheid nog op die interessante accijnzen kan rekenen. Voorlopig maken auto’s op diesel en benzine nog meer dan 90 procent van de autoverkoop in België uit. Maar als de elektrische auto zijn langverwachte doorbraak beleeft, dreigen de federale opbrengsten uit accijnzen snel op te drogen.

Om die verwachte accijnsdaling te compenseren, kan de overheid op zoek gaan naar andere inkomstenbronnen. Federaal minister van Energie en Klimaat Marie-Christine Marghem (MR) laat momenteel een voorstel uitwerken voor een nieuwe CO2-taks op verwarming en brandstof. De werkgeversorganisaties steunen dat voorstel voorzichtig.

Kilometerheffing

Omdat de files almaar langer worden, weerklinkt vooral in Vlaanderen steeds vaker de eis om de kilometerheffing voor vrachtwagens uit te breiden naar personenwagens. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil dat de volgende regering die maatregel invoert, desnoods zonder akkoord van de andere gewesten. Vlaanderen zou in ruil voor de invoering van een slimme kilometerheffing de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) bij de inschrijving van het voertuig afschaffen.

‘De kilometerheffing moet in de plaats komen van andere belastingen’, vindt Michel Martens van Febiac. ‘Het gaat om communicerende vaten.’

Voorlopig kan de Belgische overheid nog volop profiteren van de boomende automarkt. 2016 en 2017 waren met een verkoop van bijna 550.000 nieuwe auto’s topjaren voor de sector. Dat leidde ook tot extra fiscale opbrengsten, onder meer via de btw op de verkoop van nieuwe auto’s.

Onderdelen

Ook de btw op de verkoop van onderdelen en de btw op onderhoud en herstellingen brengen de overheid elk meer dan een miljard euro per jaar op.

Ten slotte spekken ook enkele kleinere belastingen op motorvoertuigen de staatskas. De belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersboetes tekenden vorig jaar elk voor 400 miljoen euro fiscale inkomsten. De solidariteitsbijdrage van bedrijfswagens bracht 215 miljoen euro op.

Andere belastingen, zoals de inschrijvingstaksen voor nummerplaten, en de kostprijs van rijbewijzen en technische keuringen dragen telkens enkele tientallen miljoenen euro’s bij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud