Advertentie

Autolobby vreest catastrofe voor bedrijfswagens

De nieuwe Europese uitstootnormen dreigen auto's straks duurder te maken. ©Jonas Roosens

De Belgische autosector waarschuwt de federale regering dat autokopers binnenkort meer belastingen moeten betalen door de nieuwe CO2-uitstoottesten.

‘Verhoogde CO2-waarden betekenen hogere belastingen, wat in het licht van de komende verkiezingen het best vermeden wordt.’

In een brief aan federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en zijn regionale collega’s spreekt de Belgische autolobby klare taal over de dreigende verhoging van de autobelastingen. ‘Een abrupte overgang naar een fiscaliteit op basis van de volledige WLTP-waarde zou catastrofaal zijn voor de bedrijfswagensector en -gebruikers.’

Nieuwe auto’s moeten vanaf september 2018 voldoen aan de nieuwe Europese CO2-testprocedure WLTP (Worldwide Light Duty Test Procedure). Omdat die test realistischer is dan de huidige New European Driving Cycle (NEDC) zullen de CO2-uitstootwaarden van nieuwe auto’s, en dus ook de autobelastingen die op CO2 zijn gebaseerd, fiks stijgen.

In Vlaanderen betreft dat de belasting op inverkeerstelling (BIV). Federaal voelen bedrijfswagens de impact bij het voordeel alle aard, de fiscale aftrekbaarheid en de socialezekerheidsbijdrage.

Overgangsmaatregel

30%
procent
Een invoerder zou sinds begin april door de groeiende fiscale onzekerheid 30 procent minder bestellingen hebben genoteerd.

Toch zullen autokopers hun belastingen vanaf september niet enorm zien stijgen. Om de fiscale benadeling van nieuwe auto’s te vermijden bedongen de autobouwers een overgangsmaatregel.

Daardoor mogen ze voor hun nieuwe auto’s tot eind 2021, naast de nieuwe WLTP-waarde, ook een NEDC 2.0-waarde tonen. Dat is een ingewikkelde terugberekening van de oude uitstootwaarde, die de fiscus voorlopig als basis voor de autofiscaliteit gebruikt.

Het probleem is dat de NEDC 2.0-waarden volgens de autosector ook al licht hoger liggen dan de oude waarden. ‘Er is vandaag al een fiscaal gunstige impact voor de overheid, ten nadele van de werknemers en werkgevers’, mopperen de autofederaties Febiac (invoerders), Traxio (verkopers) en Renta (leasing) in hun brief aan Van Overtveldt.

Fiscale onzekerheid

De autofederaties eisen dat de minister voor de zomer bevestigt dat de NEDC 2.0-waarden in België zeker nog tot en met 2020 gelden. ‘De fiscale onzekerheid leidt tot een groeiende ongerustheid in de markt en een terugval in de commerciële activiteit’, klinkt het.

Zo zou een invoerder sinds begin april 30 procent minder bestellingen hebben genoteerd. ‘De gevolgen voor de nieuwe autoverkoop en de vergroening van ons wagenpark blijven niet uit, de overheidsinkomsten dreigen te dalen’, klinkt het dramatisch.

In een reactie stelt Van Overtveldt dat de overgangsfase zeker tot 2020 geldt. ‘Vanaf 2020 zal voor nieuwe voertuigen enkel nog rekening worden gehouden met de nieuwe testmethode.’

Tegelijk overweegt hij de berekening van fiscale voordelen dan aan te passen. ‘We willen een stijging van de factuur absoluut vermijden.’ Zo belandt het netelige dossier toch op het bord van de volgende regering.

©MEDIAFIN

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud