Bonden niet te spreken over herstructurering PSA

Foto AFP

De herstructurering die PSA Peugeot Citroën in juli aankondigde, wordt massaal door de vakbonden verworpen. Zij vinden het onaanvaardbaar dat het vooral de werknemers zijn die moeten opdraaien voor de jarenlange strategische fouten.

Bij de in moeilijkheden verkerende Franse autobouwer vindt dinsdag een nieuw ‘buitengewoon centraal comité ‘ (CCE) plaats waarop de herstructureringsplannen worden toegelicht voor de vakbondsafgevaardigden.

PSA kondigde op 12 juli een ingrijpende reorganisatie aan waarbij 5.000 banen zouden geschrapt worden in Frankrijk en de fabriek van Aulnay zou worden gesloten, wat nog eens 3.000 banen zou kosten. Het bedrijf zag zich hiertoe verplicht door een tegenvallende verkoop en slechte financiële resultaten. Daarbij spelen de krimpende Europese automarkt en de overcapaciteit van de sector een rol, maar ook de zwakke positie van PSA op de groeimarkten.

Zoals te verwachten was, zijn de vakbonden niet te spreken over de drastische ingrepen die PSA plant. Dat blijkt uit een gemeenschappelijke tekst van CFE-CGC, FO, CFTC en GSEA waarop het persagentschap AFP de hand kon leggen. De bonden wijzen op de ‘onzekerheid inzake personeelsbestand, beoogde organisatie en de werking van het bedrijf op middellange termijn’.

Het onderzoeksbureau Secafi, dat op vraag van de vakbondsafgevaardigden de geplande reorganisatie onder de loep nam, wijst op de onduidelijkheid over het banenverlies, aangezien er overlapping is van twee ingrepen: een afvloeiingsplan dat op 1 januari werd aangekondigd en de zware herstructurering van 12 juli.

De bonden ontkennen niet de ernst van de situatie, maar vinden de omvang van het herstructureringsplan buitensporig. Ze kunnen vooral niet aanvaarden dat de werknemers eens te meer de ‘voornaamste aanpassingsvariabel’ zijn tengevolge van de strategische fouten die jarenlang werden opgestapeld.

Een van de voorstellen van de vakbonden is dat PSA voor de fabriek in Aulnay-sous-Bois, die in 2014 gesloten zou worden, een grootscheeps autosloopproject zou opzetten tot de herindustrialisering echt van de grond komt.

De vakbonden vragen ook dat de PSA-directie naast ‘de zuiver defensieve strategie die ze momenteel ontplooit’ een echt offensief herveroveringsplan zou opzetten ‘teneinde de groep en haar werknemers op de weg van het duurzaam succes’ te zetten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud