Europa wijst Ford op verplichtingen

Laszlo Andor, eurocommissaris voor Arbeid (foto epa).

De Europese Commissie is 'bezorgd' over de sociale gevolgen van het banenverlies in Ford Genk. Ze zal er nauw op toe zien dat Ford de regels, met name op het vlak van collectief ontslag, naleeft.

'De Europese Commissie verwacht dat Ford zijn Europese en nationale verplichtingen naleeft ', zegt Laszlo Andor, eurocommissaris voor Arbeid, in een reactie. Hij zal er 'in het bijzonder' op toezien dat Ford de Richtlijn over collectieve ontslagen volgt.

Europa schrijft onder meer voor dat werkgevers moeten overleggen met de werknemers over om collectief ontslag te vermijden of het banenverlies zoveel mogelijk te beperken. Ook moeten bedrijven de gevolgen verzachten, via begeleidende sociale maatregelen. 

De Europese Commissie wijst erop dat België altijd kan aankloppen voor Europese steun, zoals uit het Europese Globalisatiefonds of het Sociaal Fonds. Die fondsen kunnen bijspringen om werknemers bij te scholen, te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job. 

De Commissie erkent ook de 'moeilijke situatie' van de automobielindustrie, door de terugvallende vraag in Europa, en de continue nood naar herstructeringen. Ze broedt op een actieplan - Cars 2020 - om de sector bij te springen. De plannen, die de Commissie in november zal aannemen, behandelen onder meer herstructeringen. Europa wil daarin een proactievere rol spelen.

Kennisclusters

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) heeft intussen Michel Barnier, eurocommissaris voor de Interne Markt, geïnterpelleerd over Ford Genk. 'Ford gaat weg uit Genk omdat de Belgische afzetmarkt kleiner is dan de Duitse of de Spaanse', zegt de christen-democraat.

Volgens hem speelt Ford de Europese markten tegen elkaar uit. 'Om dit te voorkomen, zou de Europese Commissie actief tussenbeide moeten komen bij de dergelijke grootschalige herstructureringen.' 

Belet vindt dat de Europese Commissie in haar actieplan Cars2020 prioriteit moet maken van kennisclusters. 'Het is zaak om op de Vlaamse knowhow verder te bouwen en zo mee de toekomst van dit industrieel weefsel in Vlaanderen en Limburg veilig te stellen.'

Ook Kathleen Van Brempt (sp.a) voorziet een grotere rol voor de Europese Commissie bij grote ontslagrondes. 'Elk bedrijf met een Europese ondernemingsraad dat herstructureert zou niet enkel haar ondernemingsraad, maar ook de Europese Commissie moeten inlichten.' Volgens het europarlementslid is het hun taak om elke herstructurering te screenen op het vlak van 'objectiviteit'. Dat moet een 'eerlijke concurrentie tussen vestigingen in verschillende lidstaten verzekeren'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud