‘Microafwezigheid' gunt arbeiders uurtje werkverlet

©BELGAIMAGE

50.000 arbeiders in de garagesector mogen binnenkort twee uur per maand ‘microafwezigheid’ aanvragen voor dringende privézaken. Dat moet het evenwicht tussen werk en privéleven verbeteren.

Even het werk verlaten om naar de tandarts te gaan, de kinderen vroeger van school te halen of thuis een reparateur binnen te laten? Dankzij telewerk is dat voor veel Belgische bedienden al langer geen probleem meer. Maar veel arbeiders kennen dat privilege niet.

Om daar een mouw aan te passen willen de werkgevers in de garagesector een nieuw systeem invoeren: de microafwezigheid. Arbeiders mogen daarbij hun werkdag even onderbreken om een dringende privézaak te regelen.

‘In veel bedrijven is het gebruikelijk dat werknemers een uur later aankomen of vroeger stoppen en dat later inhalen’, zegt Sarah De Groof van de hr-dienstverlener Acerta, die het systeem bedacht. ‘Dat kan tot problemen leiden als de sociale inspectie langskomt omdat de werknemer dan buiten het normale arbeidsrooster werkt’.

Twee uur

Veel arbeiders kunnen enkel in bepaalde wettelijk omschreven gevallen, zoals een overlijden in de familie, een beroep doen op verlof om dwingende redenen of klein verlet. ‘Die systemen gelden niet als de verwarmingsketel thuis moet worden nagekeken’, zegt De Groof. In dat geval worden de arbeiders verplicht een dag vakantie te nemen, terwijl ze zeker in bedrijven met een collectieve sluiting in de zomer weinig zelf te kiezen vrije dagen hebben.

De werkgevers in de garagesector stelden daarom een nieuw systeem voor. Ze willen arbeiders in de garagesector per maand twee uur microafwezigheid zonder loonverlies gunnen, al moeten de werknemers die tijd nadien inhalen.

Voor arbeiders is dit uniek. Ze hebben normaal weinig mogelijkheden tot autonomie.
sarah de groof
senior consultant acerta

De werkgever moet vooraf zijn toestemming verlenen maar de werknemers hoeven geen bewijs voor te leggen. ‘Je kan daar smalend over doen, maar we willen rechtszekerheid’, zegt Nadia Van Nieuwenhuijsen van de garagefederatie Traxio. ‘Maar als de twee uur opgesoupeerd zijn, is het gedaan met koken’, voegt Van Nieuwenhuijsen eraan toe.

Emergency leave

De maatregel is een onderdeel van de kader-cao die de werkgevers en de vakbonden van de sectoren autohandel, koetswerk (carrosserie) en metaalhandel onlangs hebben gesloten. De sociale partners willen de regel tegen eind dit jaar uitwerken in deelakkoorden, waardoor de maatregel midden januari operationeel kan worden.

De christelijke vakbond beklemtoont wel dat er nog geen akkoord is. ‘We vinden het een goed idee maar we zijn niet overtuigd dat dit wettelijk mogelijk is’, zegt Lieve De Preter (ACV-Metea). Naar verluidt vrezen de vakbonden dat werkgevers de regel zullen misbruiken om arbeiders naar huis te sturen als er weinig werk is.

De garagewereld zou de eerste sector zijn die een dergelijke maatregel invoert. ‘Voor arbeiders is dit een uniek gegeven’, zegt De Groof. ‘Ze hebben normaal weinig mogelijkheden tot autonomie.’ Volgens haar moet de ‘emergency leave’ ook in andere sectoren mogelijk worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect