Vlaanderen saneert zelf Ford-site

(foto belga)

Ford en de Vlaamse regering hebben een overeenkomst bereikt waarbij de site van Ford Genk aan Vlaanderen wordt verkocht voor 1 euro. Vlaanderen zal instaan voor de sanering van de site. Ford betaalt 7 miljoen investeringssteun terug. Alle verdere claims tegenover Ford vervallen.

De Vlaamse regering voerde lange tijd gesprekken met de top van de autobouwer over de verwerving en de herbestemming van de gronden. Maanden geleden werd er afgesproken het niet te laten uitmonden in een juridische veldslag.

De effectieve overdracht zal gebeuren op 31 december 2015, maar de Vlaamse regering heeft vanaf 1 januari 2014 al de exclusieve rechten om de site op de markt te brengen en potentiële kopers te benaderen. De site is 140 hectare groot. Volgens de Vlaamse minister-president, Kris Peeters, is er 'veel interesse van investeerders' maar hij wil daar geen namen op plakken. Evenmin gaf hij een raming van de waarde van de gronden.

De overeenkomst omvat ook bepalingen over de behandeling van alle overheidsclaims met betrekking tot de site, met inbegrip van de milieu-aansprakelijkheid, vermeldde een persbericht.

Op een persconferentie verschafte de Vlaamse regering daarbij meer toelichting. Vlaanderen zal zelf instaan voor de sanering van het terrein. De saneringskosten worden geraamd op 5 à 10 miljoen euro. De ontmanteling en sanering zal na de stopzetting van de productie eind 2014 naar schatting nog een jaar in beslag nemen.

De overeenkomst omvat ook een afspraak over de investerings- en opleidingssteun aan Ford Genk die de Vlaamse regering wilde terugvorderen. Het ging om 42,9 miljoen euro, die was toegekend in de periode 2002-2012. Ford had duidelijk gemaakt niet van plan te zijn die steun terug te betalen. Nu is afgesproken dat Ford 7 miljoen terugbetaalt.

De stad Genk eiste van Ford Europa een schadevergoeding van 60,9 miljoen euro voor misgelopen inkomsten (onroerende voorheffing) en maatschappelijke kosten door de sluiting. Ook dat weigerde Ford te betalen. De Vlaamse overheid zal volgens het akkoord dat nu is bereikt, de stad compenseren: ze betaalt Genk negen jaar lang ruim 5 miljoen euro per jaar. Ook Genk laat de eis tegenover Ford vallen.

In een korte reactie aan De Tijd toont Wim Dries, de burgemeester van Genk, zich 'zeker tevreden' over de deal voor de site. 'Het lijkt me een voorstel dat Genk en Limburg de kans geeft om zich economisch, sociaal en maatschappelijk te versterken.'

De directie van Ford reageerde kort. 'Sinds de aankondiging van de intentie tot sluiting in oktober 2012, heeft Ford steeds gesteld dat het zijn verantwoordelijkheden in Genk en de provincie Limburg erkent en aanvaardt', zegt woordvoerder Jo Declercq. 'We hebben eveneens gezegd al het mogelijke te zullen doen om de impact van die beslissing te verkleinen waar mogelijk. De overeenkomst die vandaag werd
getekend door de Vlaamse regering en Ford, past precies in dit engagement.'

Op 24 oktober 2012 kondigde Ford de sluiting van de fabriek in Genk aan, verwijzend naar de jarenlange crisis en overcapaciteit. Op dat moment werkten er nog meer dan 4.700 mensen. De nieuwe versies van de Ford-modellen die in Genk van de band rollen, de Mondeo, S-Max en Galaxy, worden dan voortaan in het Spaanse Valencia gebouwd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud