2.000 ING'ers moeten opnieuw voor eigen job solliciteren

Eric Van Den Eynden, de CEO van ING. ©Dieter Telemans

ING België lanceert wellicht het grootste hr-project in een Belgisch bedrijf. Zowat 2.000 werknemers van de centrale diensten moeten de komende maanden solliciteren om hun job te behouden.

ING België kondigde in oktober een grootschalig transformatieproces aan. Het schrapt 3.000 van de 9.400 voltijdse jobs tegen 2021. Dat werd bij de ondertekening van de cao’s eind maart nog eens bevestigd.

3 vragen aan Ralf Caers, arbeidsmarktexpert KU Leuven

1. Hoe uitzonderlijk zijn de interne sollicitaties bij ING?

‘Ook aan de KU Leuven werden onlangs interne sollicitaties georganiseerd. Het administratief personeel moest zich kandidaat stellen voor zijn eigen functie. Mensen vinden dat niet leuk. Een van de voordelen van zo’n ronde is dat je als werkgever een inventaris kan opstellen van de talenten van je personeel. Als iemand het bedrijf verlaat, kan je makkelijker intern een vervanger zoeken.’

2. Pakt ING de sollicitaties goed aan?

‘Eigenlijk moet je als bedrijf vooraf zo’n talenteninventaris maken. Nu weet niemand of hij een job zal hebben. Iedereen concurreert met elkaar, dat is niet goed voor de groepsgeest. Het lijkt erop dat de sollicitaties ‘suboptimaal’ worden georganiseerd.’

3. Ook de organisatiestructuur verandert. Kan iedereen zich even snel aanpassen?

‘Bedrijven moeten beseffen dat niet elke werknemer dezelfde is. De ene voelt zich meteen goed, de andere heeft nood aan begeleiding. Daarom is het belangrijk alle talenten in kaart te brengen. Het is schrijnend dat iemand een functie misloopt omdat het bedrijf niet op de hoogte is van zijn capaciteiten.’

De bank hoopt vooral op vrijwillige vertrekkers. Hoeveel 55-plussers op de gulle exitregeling intekenen, is nog niet bekend. Maar daarnaast moeten ook werknemers gedwongen vertrekken, omdat er te weinig plaatsen overblijven op hun ingekrompen dienst of omdat het bedrijf hen niet geschikt vindt voor ‘de bank van de toekomst’.

CV opstellen

Om die schifting in goede banen te leiden lanceerde ING’s hr-dienst onlangs de operatie ‘redeployment’. De werknemers die op een getroffen dienst werken en niet van plan zijn het bedrijf te verlaten, moeten hun cv opstellen en een motivatiedossier indienen. Na een matchingprocedure van drie maanden krijgt de werknemer te horen of hij een functie in het getransformeerde ING België krijgt.

‘Voor sommige werknemers die al twintig jaar bij ons aan de slag zijn, is de procedure misschien confronterend. Maar het is de fairste manier voor alle werknemers’, verklaarde Erik Van Den Eynden, de CEO van ING België, eergisteren in een toespraak voor de Club van Lotharingen.

Bibberen

Bij de eerste golf van het redeploymentproces zijn ongeveer 2.000 werknemers van de centrale en ondersteunende diensten betrokken. Ze krijgen ten laatste eind september te horen of ze hun job mogen behouden, of dat ze een (deels) andere functie krijgen. Dat wordt enkele maanden bibberen voor de betrokkenen. Daarna volgen nog golven, onder meer voor de werknemers van de hoofdzetel van de dochterbank Record, die in ING zal opgaan.

‘Sommigen die nu in het redeploymentproces zitten, vinden dat het te traag gaat’, erkent de CEO. ‘Het is moeilijk iedereen tevreden te houden. Die standaardprocedure geeft elke werknemer een eerlijke kans’, zegt Erwin Veestraeten van de vakbond LBC-NVK. De ING-werknemers moeten alleen met hun collega’s concurreren. Pas als er geen geschikte kandidaat gevonden wordt, wordt de job voor externe kandidaten opengesteld.

Zoeken naar een job

Weg met departementen, leve squads

De centrale diensten van ING België krijgen nog een andere transformatie op hun bord. De bank schakelt vanaf 1 januari over op een soepeler organisatiemodel dat afgekeken is van Spotify, Netflix en Google. Klassieke verticale departementen als risicobeheer, marketing of productmanagement ruimen plaats voor horizontalere samenwerkingsverbanden met hippe namen als squads, tribes en scrums.

‘De stuurcomités over de departementen heen schaffen we af’, zegt CEO Erik Van Den Eynden. ‘De experten van elke discipline vormen squads, tijdelijke teams van negen mensen. Elk team krijgt een budget toegewezen en draagt de verantwoordelijkheid. Zo verdubbelt de snelheid van onze projecten.’

Een heleboel functienamen wijzigen. De ‘category manager marketing’ heet straks ‘customer journey expert’. Zeg ook niet meer ‘callcenter’, maar ‘customer loyalty teams’.

Wie uit de boot valt, krijgt een herkansing. De betrokkene kan drie maanden lang ondersteuning krijgen van ING’s job accelerator, een dienst die opleidingen en coaching aanbiedt. Ofwel krijgt de werknemer daarna alsnog een functie toegewezen, ofwel moet hij het bedrijf verlaten. ING belooft in dat geval te helpen zoeken naar een job buiten de bank. Pas als het hele traject doorlopen is, kan sprake zijn van ontslag.

De vakbonden staan sceptisch tegenover de tweede zit na nog eens drie maanden. ‘Je moet realistisch zijn. Als de bank je na de eerste selectieprocedure niet uitkiest, is de kans klein dat het daarna wel lukt’, klinkt het bij meerdere bonden.

Vers bloed aantrekken

Voor gespecialiseerde functies trekt ING België nu al vers bloed aan. De bank heeft meer dan 100 vacatures openstaan. ‘Bij onze selectie telt de persoonlijke attitude van de kandidaat voor 50 procent mee, naast zijn technische competenties’, zegt Van Den Eynden, die zich graag een ‘Orange banker’ noemt. De kandidaten worden getest op drie criteria van ING’s ‘Orange code’: verantwoordelijkheidszin, teamspirit en een voortrekker zijn.

Voor het personeel van ING België breken onzekere maanden aan. De hr-dienst zal zijn handen vol hebben om de transformatietrajecten in goede banen te leiden en is daardoor een strategische pijler van het bedrijf geworden, zegt de CEO.

Zich kunnen aanpassen aan een snel veranderende omgeving, moet tot het DNA van de bankier nieuwe stijl behoren, vindt Van Den Eynden. ‘We leven nu eenmaal in een volatiele en onzekere wereld. Eigenlijk zijn banken normale bedrijven geworden. Wat we nu meemaken, maakten bedrijven als Philips of Canon twintig of dertig jaar geleden mee. Mijn advies? Omarm het, hou ervan en surf op de golven.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud