Arco-dossier: ‘Alle schijn van dirty trick van overheid'

Advocaat Geert Lenssens pleit voor een schikking met de Arco-coöperanten via Belfius. ©Dieter Telemans

Het nieuws dat de Arco-coöperanten mogelijk nog minder gaan krijgen dan de beloofde 600 miljoen euro valt absoluut niet in goede aarde bij hen. Advocaat Geert Lenssens, die samen met Niels Van Campenhout twee belangenverenigingen van coöperanten verdedigt, is niet mals voor de federale regering.

De Tijd meldde vrijdag dat het ernaar uitziet dat de bijna 800.000 coöperanten die hun investering in Arco in rook zagen opgaan toen de vroegere financiële arm van het ACW (nu Beweging.net) in het zog van Dexia kapseisde, mogelijk op nog minder geld kunnen rekenen.

Aanvankelijk zou de overheid hun volledige inleg van 1,5 miljard euro terugbetalen via een staatsgarantie. Maar toen die garantie juridisch niet stand bleek te houden en afgeschoten werd door Europa wegens illegale staatssteun, kwam er een plan B van 600 miljoen euro uit de bus.

Nu blijkt dat zelfs dat mogelijk te hoog gegrepen is: volgens regeringsbronnen aanvaardt Europa immers wel dat de gedupeerden een vergoeding krijgen, maar moet die fors lager zijn. Een bron in de Wetstraat heeft het zelfs over maximaal 200 miljoen. Of slechts zowat 13 procent van de inleg in plaats van 40 procent.

Advocaat Geert Lenssens, die namens de belangenvereniging Geld Terug van Arco een proefprocedure voert tegen Belfius (ex-Dexia Bank België als verkoper van Arco-deelbewijzen), ziet in het nieuws de bevestiging van de waarschuwing, onder meer van academici, dat het plan B opnieuw op bezwaren van de Europese Commissie zou stuiten omdat er weer sprake is van betrokkenheid van de overheid.

'Excuus'

‘Ik wil de regering het voordeel van de twijfel geven, maar toch heeft dit alle schijn van een dirty trick van de overheid’, zegt Lenssens. ‘Men was gewaarschuwd dat het plan B problemen zou opleveren maar toch blijft men op die weg verdergaan. Waarom? Ik zie maar één verklaring: de regering wil zich verschuilen achter Europa als excuus om minder te moeten betalen. Maar we zijn niet van gisteren. Dat is onverteerbaar. Er is bij de coöperanten een zeer groot wantrouwen tegenover de overheid. Ze worden al lang om de tuin geleid en zelfs nu wordt hen nog een wortel voorgehouden die bovendien almaar kleiner wordt. Binnenkort blijft er niets meer over.'

De regering wil zich verschuilen achter Europa als excuus om minder te moeten betalen.
Geert Lenssens
Advocaat Arco-coöperanten

Lenssens pleit ervoor om het pad van een regeling via de overheid te verlaten en over te schakelen naar een aansprakelijkheidsaanpak waarbij Belfius betrokken wordt. ‘Waarom gaat Belfius niet aan tafel zitten met de verenigingen van coöperanten om een schikking uit te werken zoals Ageas gedaan heeft, eventueel met een mediator? Dan wordt het een pure aansprakelijkheidskwestie en kan men een regeling treffen zonder erkenning van schuld en blijft men uit het vaarwater van de staatssteun.’

De advocaat ziet alleen maar voordelen in zo’n aanpak. ‘Het is administratief vlot af te handelen en bovendien kan het een pluim op de hoed van de bank worden. Dat is ook goed voor de beursgang van Belfius. Maar we hebben de indruk dat de overheid er bewust geen aansprakelijkheidskwestie van maakt om zich te kunnen verschuilen achter Europa.’

'Zeer teleurstellend'

Ook Deminor, het advieskantoor dat beleggers en aandeelhouders bijstaat, is actief in het Arco-dossier. Het heeft eveneens een rechtszaak lopen. Partner Erik Bomans van Deminor zegt dat het 'zeer teleurstellend' zou zijn mocht er maar 200 miljoen euro overblijven voor de coöperanten. 'Ik denk dat heel veel coöperanten daarmee niet gaan instemmen.' Een quotum - eerder was onder meer sprake van 70 procent - lijkt aangewezen om een gedragen oplossing tot stand te kunnen brengen. 

Tegelijk pleit Bomans voor voorzichtigheid. 'Het is niet duidelijk of er sprake is van een begrenzing van de inbreng van de staat, terwijl er wel nog geld van andere partijen zoals Belfius kan komen, of dat het gaat om het totale bedrag.'

Ook Deminor breekt een lans voor een schikking. 'We hebben een rechtszaak lopen. Binnen dat kader kunnen we perfect een dading afsluiten en Europa heeft dan niets in de pap te brokken. De staat maakt het zichzelf moeilijk door het probleem te politiseren en naar zich toe te trekken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content